مرتب سازی براساس
تعداد نمایش

مناقصات

عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام پروژه احداث دیوار ساحلی 1387/03/28 1387/04/12
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب 1387/03/28 1387/04/12
واگذاری عملیات اجرای فونداسیون و نصب سوله 1387/03/28 1387/04/12
خریداری تجهیزات تکمیلی آزمایشگاه بتن 1387/03/28 1387/04/12
واگذاری توزیع شیر یارانه ای 1387/03/28 1387/04/12
واگذاری ایاب و ذهاب کارکنان 1387/03/28 1387/04/10
احداث جوی و جول و دال بتنی مسلح 1387/03/28 1387/04/12
واگذاری تهیه غذای کارکنان 1387/03/26 1387/04/12
خرید 14 تن DHT4A 1387/03/28 1387/04/12
خرید 160 تن تیتانیوم تتراکلراید TIC14 1387/03/28 1387/04/12