مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیروی انسانی انجام خدمات مکانیک تعمیرات دستگاهها، جوشکار 1، بنا 1، تنظیفات و آبدارخانه های واح... 1398/02/31 1398/04/18
واگذاری پروژه های در حال احداث 1398/02/31 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی انجام خدمات مکانیک تعمیرات دستگاهها، جوشکار 1، بنا 1، تنظیفات و آبدارخانه های واح... 1398/02/30 1398/04/18
واگذاری انجام خدمات مربوط به امور فنی ایستگاه ها، برق و حفاظت از زنگ، خطوط تغذیه، شبکه و انشعابات و... 1398/02/25 1398/02/31
واگذاری عملیات تعویض فنداسیون، جوشکاری و نصب مجدد پایه های روشنایی در سطح شهرک 1398/02/24 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات مربوط به امور فنی ایستگاه ها، برق و حفاظت از زنگ، خطوط تغذیه، شبکه و انشعابات و... 1398/02/24 1398/02/31
انجام خدمات مربوط به امور فنی ایستگاهها، برق و حفاظت از زنگ، خطوط تغذیه، شبکه و انشعابات و انجام عمل... 1398/02/22 رجوع به آگهی
تهیه لیست کوتاه پیمانکاران:شناسایی و ارزیابی پیمانکارانی که در حوزه تامین نیروی انسانی, جوشکاری سبک... 1398/02/21 رجوع به آگهی
واگذاری امورات شامل تکمیل جوشکاری اسکلت - اجرای دیوار برشی و بتن ریزی - اجرای دیوار چینی هبلکس با مص... 1398/02/16 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی انجام خدمات جوشکاری، مکانیک لوله و آزمایشگر حفاظت از زنگ اداره نگهداری و تعمیرات... 1398/02/12 1398/03/07
صفحه 1 از 166