مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام عملیات جوشکاری و کارهای مربوط به مخزن ذخیره نفت آلوده در نمکزدایی 1400/09/15 1400/09/28
مناقصه تأمین نیروی انسانی انجام خدمات بناء/استاد کار بناء/جوشکار ارشد/استاد کار جوشکار و آهنگر/سرکارگر خدمات عمومی/تکنسین ارشد مکانیک ماشین آلات و دستگاهها/تکنسین مکانیک ماشین آلات و دستگاهها/مکانیک م... 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه -انجام عملیات جوشکاری گلبرگ های کربن 3 دستگاه مخزن کروی 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه تامین ۶۳ نوع مواد اولیه به مقدار ۱۱۰/۰۸۴ کیلوگرم و ۳۶۲ متر مربع ـ برون سپاری ۱۳۰ نوع قطعه صنعتی به تعداد ۲۹۲۱۵۰ عدد 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه تأمین نیروی انسانی انجام خدمات بناء/استاد کار بناء/جوشکار ارشد/استاد کار جوشکار و آهنگر/سرکارگر خدمات عمومی/تکنسین ارشد مکانیک ماشین آلات و دستگاهها/تکنسین مکانیک ماشین آلات و دستگاهها/مکانیک م... 1400/09/15 1400/09/27
مناقصه واگذاری اجرای عملیات جوشکاری دودکش هیبریدفن کارخانه 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات تستهای غیر مخرب 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه تأمین نیروی انسانی 1400/09/10 1400/09/20
مناقصه برپایی سوله کارگاه واحد کارگاه خدمات تاسیسات چاه ها 1400/09/09 1400/09/27
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی در سطح شرکت 1400/09/08 1400/09/13
مناقصه تامین خدمات تخصصی دستگاه حفاری جهت راهبری 6 دستگاه حفاری (45 فتح ، 49 فتح ، 59 فتح ، 66 فتح ، 80 فتح ، 82 فتح) و همچنین تا 1400/09/08 1400/09/17
مناقصه تامین خدمات تخصصی دستگاه حفاری جهت راهبری ۶ دستگاه حفاری 1400/09/08 1400/09/17
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه فراخوان خرید خدمات مشاوره ی نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفاری کانال، جوشکاری، عایق کاری خارجی و داخلی، لوله گذاری 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات جوشکاری پیچ و مهره برج های خطوط انتقال و فوق توزیع 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات مشاوره "انجام بازرسی غیر مخرب پیشرفته و Fitness for Service Assessment مخازن FWKO Drum و Test Separator سکوهای SPD 10 & 11 " 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات جوشکاری پیچ و مهره برج های خطوط انتقال و فوق توزیع 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه قطعه زاماک -قطعه فولادی -قطعه آلومینیومی 1400/09/03 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفاری کانال، جوشکاری، عایق کاری خارجی و داخلی، لوله گذاری، انجام تست هیدرواستاتیک و بکفیل خط لوله انتقال آب سایز ۲۰۳۲ میلیمتر 1400/09/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 117