مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات رانندگی, تاسیسات, خدمات خودرویی (استیجاری) ستاد و واحدهای تابعه 1398/02/26 1398/02/29
خدمات امور پشتیبانی (نگهداری فضاهای اداری، محوطه و فضای سبز ، تایپ و ایاب و ذهاب ) 1398/02/26 1398/02/31
واگذاری امور ایاب و ذهاب شبکه و درمان بیمارستان 1398/02/26 1398/02/30
تامین خدمات خودروئی (خودرو با راننده) 1398/02/26 1398/03/04
شناسایی و تعیین صلاحیت شرکت های حمل و نقل درون شهری واجد شرایط به منظور مدیریت سرویس مدارس 1398/02/25 1398/03/02
خدمات ایاب و ذهاب کارکنان 1398/02/25 1398/02/29
انجام امور خدماتی(خدمات رانندگی، تاسیسات، خدمات خودرویی، استیجاری) 1398/02/25 1398/02/29
انجام خدمات ایاب و ذهاب با خودروهای سبک 1398/02/25 1398/02/28
سرویس و نقل ماموریت های درون شهری و برون شهری 1398/02/25 1398/02/26
واگذاری تاکسی سرویس شبکه بهداشت 1398/02/25 1398/02/30
صفحه 5 از 3103