مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین اقلام مورد نیاز گرافیت پرگوگرد، کم گوگرد فروسیلیس 75%، فرومنگنز پرکربن، فروسیلیکو منیزیم، فروکروم، فرو فسفر، ماسه کرومیتی، ماسه سیلیسی، شمش قلع، مس ضایعاتی، ساچمه سایز 550 - 170- 660 غلا... 1400/01/28 1400/01/28
مناقصه انجام خدمات روزانه اداره عملیات و جوشکاری کد 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه خرید و تامین کفشک ترمز کامپوزیت نوع K - کفش ترمز چدنی بزرگ 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه واگذاری احداث منبع بتنی زمینی 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه واگذاری احداث منبع بتنی زمینی 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه خرید و تامین ۱۴۷۱۳ قالب کفشک ترمز کامپوزیت 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه خرید بشکه فلزی 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید و تامین 14713 قالب کفشک ترمز کامپوزیت 1400/01/29
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 24000 قالب کفش ترمز چدنی بزرگ 1400/01/29
مناقصه تعداد بشکه فلزی 1400/01/22 1400/01/24
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید 120000 عدد کفشک ترمز کامپوزیت 1400/01/28
مناقصه خرید تعداد ۱۲۰,۰۰۰ عدد کفشک ترمز کامپوزیت 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه خرید بشکه فلزی 1400/01/22 1400/01/29
مناقصه احداث منبع بتنی زمینی 1000 متر مکعبی و شبکه توزیع آب و فنس کشی 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه ساخت، حمل و تحویل 200 عدد باکس زباله مکانیزه 770 لیتری 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی ، تاسیساتی 1400/01/24
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تهیه و حمل کلیه تجهیزات مورد نیاز پوشش سازه غشایی و نصب و اجرای کامل آن در ایستگاه قطار برقی 1400/01/22 1400/01/29
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تهیه و حمل کلیه تجهیزات مورد نیاز پوشش سازه غشایی و نصب و اجرای کامل آن در ایستگاه قطار برقی 1400/01/21 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 6000 عدد بشکه فلزی 220کیلویی مورد نیاز کارخانه رب شرکت کشت وصنعت و دامپروری مغان 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای پلاک کوبی 1400/01/25
صفحه 1 از 780