مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری بازسازی سردهنه های آسیب دیده از سیل 1400/09/10 1400/09/08
مناقصه عملیات زهکشی بخشی از اراضی اولویت دار 1400/09/09 1400/09/09
مناقصه واگذاری عملیات زهکشی بخشی از اراضی اولویت دار استان 1400/09/09 1400/09/09
مناقصه واگذاری عملیات تکمیل بخشی از شبکه آبیاری زهکشی 1400/09/09 1400/09/07
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری 1400/09/08 1400/09/09
مناقصه احداث راه دسترسی و آسفالت معابر 1400/09/08 1400/09/07
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی پروژه احداث خط انتقال و شبکه توزیع پساب 1400/09/08 1400/09/08
مناقصه بازسازی سردهنه های آسیب دیده از سیل شهرستان 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه عملیات تکمیل بخشی از شبکه آبیاری 1400/09/07 1400/09/07
مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب شرب 1400/09/07 1400/09/06
مناقصه خرید، حمل و نصب تجهیزات و احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار فضای سبز پارک 1400/09/07 1400/09/07
مناقصه واگذاری عملیات زهکشی بخشی از اراضی 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه عملیات زهکشی بخشی از اراضی اولویت دار 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه ها 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه عملیات تکمیلی مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی 1400/09/06 1400/09/09
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری 1400/09/06 1400/09/09
مناقصه تهیه و اجرای لوله ۱۲۰۰ میلی متری به صورت تمام کار 1400/09/06 1400/09/07
مناقصه تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع آب امورات منابع آب و اجرای بند 1400/09/06 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ایستگاههای هیدرومتری سطح استان 1400/09/06 1400/09/09
مناقصه واگذاری تکمیل زیر سازی و زهکشی گمرک 1400/09/06 1400/09/09
صفحه 1 از 2550