مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور مربوط به نگهداری فضای سبز 1400/01/29 1400/01/29
مناقصه واگذاری امور مربوط به نگهداری فضای سبز 1400/01/29 1400/01/29
مناقصه اجرای عملیات تکمیلی مخزن 1400/01/30 1400/01/31
مناقصه خرید و اجرای تجهیزات هیدرومکانیکال سد 1400/01/30 1400/01/30
مناقصه تخریب و بازسازی آبروها 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه احداث کانال با دیواره بلوکی 1400/01/29 1400/01/31
مناقصه احداث سازه آبگیر و تنظیم کانال BC4 و سازه آب 1400/01/30
مناقصه ساماندهی بستر وحریم مسیل ها و رودخانه ها - جدول گذاری و دفع آب های سطحی 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه اجرای 6 کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب در سطح شهر 1400/01/31
مناقصه تامین و نصب ابزار دقیق باقیمانده 1400/01/28 1400/01/28
مناقصه عملیات تکمیلی ایستگاه های پمپاژ خط انتقال - اجرای خطوط آبرسانی از مخزن - احداث مخازن فاز دوم مجتمع 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه عملیات خرید و اجرای خط انتقال آب 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی خط انتقال آب 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب در سطح محدوده مطالعاتی 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث شبکه آب و فاضلاب 1400/01/27 1400/01/31
مناقصه اجرای ۶ کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب در سطح شهر 1400/01/26 1400/01/31
مناقصه احداث کانال با دیواره بلوکی 1400/01/26 1400/01/31
مناقصه خرید ، حمل و تخلیه لوله چدن داکتیل سایز 500 میلیمتری کلاس c 1400/01/26 1400/01/29
مناقصه عملیات اجرایی مخازن روستاها 1400/01/26 1400/01/30
مناقصه خرید 2000 دست لوازم انشعاب آب 1400/01/26 1400/01/28
صفحه 1 از 2084