مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه سازمان 1400/09/04 1400/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری منطقه یک شهرداری همدان 1400/09/04 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری مناطق سه شهرداری همدان 1400/09/04 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پیشگیری ورفع تخلفات شهری منطقه دو شهرداری همدان 1400/09/04 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پیشگیری و رفع تخلفات شهری منطقه چهار شهرداری همدان 1400/09/04 1400/09/04
مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز 1400/09/04 1400/09/03
مناقصه خرید خدمات آموزشی و پرورشی در سه باب هنرستان 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه انجام خدمات اداری - حراست 1400/09/03 1400/09/01
مناقصه واگذاری حجمی امور تهیه ،پخت وتوزیع سه وعده غذایی ومیان وعدههای بیماران 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه واگذاری حجمی- زمانی اداره امور بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات تأسیسات تصفیه خانه 1400/09/02 1400/09/02
مناقصه واگذاری بخشی از خدمات بیمارستان 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه واگذاری خدمات عمومی، پشتیبانی و نقلیه سازمان 1400/09/02 1400/08/29
مناقصه خرید خدمات آموزشی و پرورشی را در سه باب هنرستان تابعه 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه خرید خدمات آموزشی تعداد 84 کلاس درس 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه خرید خدمات آموزشی تعداد 15 کلاس درس 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عملیات اجرایی واگذاری خدمات عملیاتی - فنی و نگهداشت فضای سبز 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات پلیس 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی و فضای سبز و تنظیف و نگهبانی و حراست 1400/09/01 1400/09/01
مناقصه انجام امور خدمات عمومی فنی و اداری در طرح ایجاد صنایع انرژی بر در سواحل جنوبی کشور 1400/09/01 1400/09/03
صفحه 1 از 8162