مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه برون سپاری بخشی از وظایف خدمات شهری از قبیل (برون سپاری امور حفظ و نگهداری فضای سبز) 1400/02/02 1400/02/02
مناقصه انجام خدمات عمومی، تنظیف و جمع آوری زباله، فضای سبز و باغبانی 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه اجرای رفت و روب و جمع آوری زباله 1400/01/30 1400/02/01
مناقصه عملیات رفت و روب و نگهداری فضای سبز 1400/02/01 1400/02/02
مناقصه امور خدماتی در زمینه های اداری، نظافت، فضای سبز و خودرویی 1400/01/31 1400/02/01
مناقصه نیرو نگهبان 1400/02/01 1400/02/02
مناقصه امور خدمات شهری با جمع آوری زباله، رفت و روب و ایجاد فضای سبز و خدمات آتش نشانی به صورت تجمیعی 1400/02/01 1400/01/31
مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی خود را شامل اداره امور آبدارخانه ها، انجام امور خدمات و نظافت، نگهداری فضای سبز، امور تلفنخانه و مهمانسراها و ماشین نویسی، تشکیل پرونده و ارسال مراسلات و تامین خودروی... 1400/02/01 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات شهری در سال 1400 1400/02/02
مناقصه نظارت بر عملیات تخلیه و بارگیری نهادهای دامی 1400/01/31 1400/02/01
مناقصه واگذاری امور مربوط به نگهداری فضای سبز 1400/01/29 1400/01/29
مناقصه واگذاری امور مربوط به نگهداری فضای سبز 1400/01/29 1400/01/29
مناقصه واگذاری امور خدمات و نظافت بر مبنای حجم فعالیت 1400/01/31 1400/02/02
مناقصه انجام امور خدماتی شامل گشت های ساختمانی و نگهبانی حراست 1400/01/31 1400/02/01
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی و پشتیبانی 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه واگذاری انجام کارهای حجمی 1400/01/30 1400/01/25
مناقصه انجام خدمات مورد نیاز تخلیه و بارگیری مواد شیمیایی و همکاری در ساختن گل حفاری در محل دکل های تعمیراتی 1400/01/31 1400/02/01
مناقصه تامین نیروی انسانی انجام امور خدمات عمومی دانشگاه 1400/01/31 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات 1400/01/31
صفحه 1 از 7353