مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای بخشی از خدمات شهری شامل نظافت معابر, جمع آوری زباله, نگهداری فضای سبز, انجام امور خودر... 1398/06/31 1398/06/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات وپشتیبانی،نگهبانی،حمل ونقل 1398/06/31 1398/06/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه حفاظت فیزیکی 1398/06/30 1398/06/31
واگذاری تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود جهت انجام کار در خدمات شهری (امور نظافت، رفت و روب، جمع آور... 1398/06/30 1398/06/30
تعمیرات و اتفاقات لایروبی و رفع انسداد و بازسازی منهول در آبفا - تعمیرات شبکه و انشعابات، نصب انشعاب... 1398/06/27 1398/05/22
واگذاری انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری 1398/06/27 1398/06/27
واگذاری حجمی استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و کنترل مجاری عرضه 1398/06/27 1398/06/31
انجام امور خدمات عمومی و نظافت 1398/06/27 1398/06/28
انجام خدمات ساختمانها و ابنیه 1398/06/27 1398/06/31
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات تنظیفات فضای سبز حفاظت فیزیکی حمل ونق... 1398/06/27 1398/06/30
صفحه 1 از 11393