مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری و مدیریت امور آرامستان 1397/10/27 1397/10/29
واگذاری وصول بخشی از مطالبات 1397/10/27 1397/10/27
عملیات حفاظت و قرق 1397/10/26 1397/10/29
واگذاری امور خدمات, پذیرایی, دبیرخانه, نظافت-امور فضای سبز 1397/10/26 1397/10/30
واگذاری خدمات عمومی واحدهای تابعه دانشگاه 1397/10/26 1397/10/29
واگذاری انجام امور خدمات شهری 1397/10/26 1397/10/29
واگذاری اجاره جایگاه CNG 1397/10/26 1397/10/30
جمع آوری زباله و رفت و روب شهری 1397/10/26 1397/10/26
واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی تنظیف شبکه بهداشت و درمان 1397/10/25 1397/10/30
واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی (تنطیف) شبکه بهداشت و درمان 1397/10/25 1397/10/30
صفحه 1 از 11109