مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حمل 350.000 تن انواع خاک نسوز تولید کارگری و همچنین 350.000 تن انواع خاک نسوز و باطله و آرژل... 1399/03/10 1399/03/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیرو و واگذاری بخش خدمات شهری شهرداری فیروزآباد لرستان به صورت نیروی... 1399/03/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات اداره امور انبارهای استیجاری و امانی استان کردستان در سنندج و... 1399/03/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین 39 نفر نیروی حفاظتی 1399/03/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافتی پستها و ادارات امور انتقال نیروی رضوی بصورت حجمی 1399/03/07 1399/03/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور نگهداری و راهبری سیستم تأسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه ملایر سال 1399(... 1399/03/07 1399/03/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافتی پستها و ادارات امور انتقال نیروی جنوب بصورت حجمی 1399/03/07 1399/03/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات نظافتی پستها و ادارات امور انتقال نیروی شمال بصورت حجمی 1399/03/07 1399/03/10
انجام امور خدماتی، پذیرایی، و امور دفتری و اداری 1399/03/07 1399/03/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای : واگذاری بخشی از اموراجرایی تجزیه و ورود اطلاعات اوراق قضایی و دیوان عدالت... 1399/03/10
صفحه 1 از 12677