مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات پشتیبانی و امور عمومی 1397/12/28 1397/12/28
قرائت کنتور و توزیع صورتحساب آب بها و کارمزد دفع فاضلاب مشترکین 1397/12/27 1397/12/29
واگذاری: - قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز، ارزیابی املاک، گ... 1397/12/27 1397/12/28
مدیریت و اداره امور انبار 1397/12/26 1398/01/03
واگذاری قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز، ارزیابی املاک، گزار... 1397/12/26 1397/12/28
خرید خدمات منشی دانشکده بهداشت 1397/12/26 1398/01/02
خرید خدمات نگهداری پایانه مرزی 1397/12/25 1397/12/28
واگذاری مدیریت و راهبری مجتمع انباری علوفه 1397/12/25 1397/12/27
فراخوان واگذاری امور خدمات نظافت، آبدارخانه و موزع واقع در ساختمان های ICT استان ها 1397/12/25 1397/12/12
واگذاری تنظیفات و جمع آوری زباله 1397/12/25 1397/12/14
صفحه 1 از 11395