مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای lمناقصه شماره م ع / 644/99/SZمربوط به انجام خدما... 1399/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای آچار کشی ،جوشکاری ورنگ آمیزی پیچ و مهره دکلهای خطوط انتقال و فوق توزیع شبکه... 1399/08/26 1399/09/03
فراخوان ارزیابی کیفی جوشکاری ترمیمی 100 زوج تیغه و ریل پهلویی سوزن های شبکه ریلی 1399/08/24
جوشکاری ترمیمی 100 زوج تیغه و ریل پهلویی سوزن های شبکه 1399/08/20 1399/08/24
جوشکاری ترمیمی 100 زوج تیغه و ریل پهلویی سوزن های شبکه 1399/08/19 1399/08/24
استقرار واحد محلی جهت انجام خدمات بازرسی جوش لوله ها و اتصالات فولادی خطوط انتقال آب به روش پرتونگار... 1399/08/15 1399/08/21
استقرار واحد محلی جهت انجام خدمات بازرسی جوش لوله ها و اتصالات فولادی خطوط انتقال آب به روش پرتونگار... 1399/08/14 1399/08/21
تامین نیروی انسانی انام خدمات مکانیک تعمیرات دستگاهها، جوشکار 1، بنا 1 ، تنظیفات و آبدارخانه ها 1399/08/12 1399/08/26
استقرار واحد محلی جهت انجام خدمات بازرسی جوش لوله ها و اتصالات فولادی خطوط انتقال آب به روش پرتونگار... 1399/08/12 1399/08/21
پروژه تعمیر و مرمت خطوط لوله نفت و گاز در کلیه ناحیه عملیاتی 1399/08/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 185