مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پروژه انجام عملیات نشت یابی، ضخامت سنجی تاسیسات و تفسیر فیلم های رادیوگرافی سرجوشهای فولادی 1400/08/29 1400/09/02
مناقصه انجام عملیات نشت یابی - ضخامت سنجی تاسیسات و تفسیر فیلم های رادیو گرافی سرجوشهای فولادی 1400/08/29 1400/09/02
مناقصه واگذاری اجرای عملیات خمکاری و جوشکاری پروژه احداث خط لوله ۲۶ اینچ انتقال فرآورده های نفتی به طول تقریبی ۱۱۰ کیلومتر 1400/08/27 1400/09/04
مناقصه واگذاری اجرای عملیات رادیوگرافی سرجوشهای پروژه احداث خط لوله 1400/08/27 1400/09/04
مناقصه پروژه انجام عملیات نشت یابی، ضخامت سنجی تاسیسات و تفسیر فیلم های رادیوگرافی سرجوشهای فولادی 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه تأمین خدمات سازندگی و جوشکاری سازه های فلزی و متعلقات دستگاههای حفاری و تجیهزات جانبی 1400/08/25 1400/09/03
مناقصه جوشکاری و رنگ آمیزی پیچ و مهره دکلهای خطوط انتقال استان 1400/08/24 1400/08/30
مناقصه تامین خدمات سازندگی و جوشکاری سازه های فلزی و متعلقات دستگاه های حفاری و تجهیزات جانبی 1400/08/23 1400/09/03
مناقصه اجرای سیستم کولینگ و فومینگ مخزن سقف شناور 1400/08/19 1400/09/02
مناقصه واگذاری راهبری، مراقبت، نگهداری، بهره برداری و نگهداری از کلیه کارگاه ها کارگاه ها 1400/08/18 1400/08/22
مناقصه تامین خدمات سازندگی و جوشکاری سازه های فلزی و متعلقات دستگاه های حفاری و تجهیزات جانبی 1400/08/17 1400/09/03
مناقصه عملیات جوشکاری نرده، پنجره های منهول و کارهای متفرقه 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات جوشکاری نرده، پنجره های منهول و کارهای متفرقه منطقه 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرای تهیه و حمل مصالح و تعویض لولههای آب خنک کننده نقطه جوشهای سالن بدنه 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات نسوز کاری در مقاطع زمانی و مناطقی از خطوط تولید به مقدار مشخص شده تقریبی شامل:آجر چینی کولر ، هود، داکت هوای ثالثیه و ... 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای تهیه و حمل مصالح و تعویض لولههای آب خنککننده نقطه جوشهای سالن بدنه 1400/08/11 1400/08/15
مناقصه اجرای عملیات مکانیکال لوله های فولادی ۲۴۰۰ میلیمتری در طرح آبرسانی شامل تأمین نیروی انسانی بابت ریسه نمودن، برشکاری مورد نیاز، سنگ زنی، فیت آب، جوشکاری و... 1400/08/10 1400/08/17
مناقصه عملیات جوشکاری نرده، پنجره های منهول و کارهای متفرقه 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه گاز تهویه - الکترود جوشکاری 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تقاضای خرید عمده اقلام عموی (الکترود جوشکاری) 1400/08/05 1400/08/15
صفحه 1 از 111