مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حمل جاده ای 100 هزار تن محمولات علوفه ای از بندر 1397/10/27 1397/10/30
حمل جاده ای 100 هزار تن محمولات علوفه ای از بندر 1397/10/26 1397/10/30
حمل و نقل یکصد هزار تن محموله های علوفه ای وارداتی 1397/10/26 1397/10/30
واگذاری حمل، تخلیه و تحویل شیر خام 1397/10/24 1397/10/30
اجرای عملیات حمل مصالح حاصل از حفاری مکانیزه تونل و تخلیه آن در دپو مورد نظر کارفرما 1397/10/23 1397/10/27
حمل، تخلیه و تحویل شیر خام 1397/10/22 1397/10/30
اجرای عملیات حمل مصالح حاصل از حفاری مکانیزه تونل و تخلیه آن در دپو مورد نظر کارفرما 1397/10/19 1397/10/27
واگذاری حمل و نقل کانتینرهای پر و خالی محصولات صادراتی و حمل محصولات 1397/10/19 1397/10/23
عملیات حمل مصالح و همچنین تهیه و حمل خاک مناسب به پروژه 1397/10/19 1397/10/25
واگذاری حمل و نقل کانتینرهای پر و خالی محصولات صادراتی و حمل محصولات به انبارهای خارج مجتمع و انبار... 1397/10/17 1397/10/23
صفحه 1 از 1461