مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجاره ۷۷ دستگاه خودروی سواری و وانت نیسان خود مالک 1400/09/09 1400/09/07
مناقصه واگذاری حمل زباله 1400/09/09 1400/09/06
مناقصه خرید یک دستگاه کامیون تانکر آبرسان 1400/09/08 1400/09/09
مناقصه واگذاری بخشی از حمل مصالح حاصل از انفجار در معادن 1400/09/06 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کامیون تانکر ابرسان 1400/09/06 1400/09/09
مناقصه واگذاری عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه مقدار 4419 تن انواع نهاده های کشاورزی 1400/09/06 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه مقدار 3400 تن انواع نهاده های کشاورزی 1400/09/05 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه مقدار 1019تن انواع نهاده های کشاورزی 1400/09/05 1400/09/09
مناقصه عملیات بارگیری ،حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل ماسه شسته 08 بمقدار 5000تن تحویل در کارخانه آسفالت 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله تجدید شده توزیع امانات در سطح شهرستان 1400/09/03 1400/09/06
مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ۳۵۰۰ تن انواع نهاده های کشاورزی 1400/09/03 1400/09/07
مناقصه واگذاری توزیع امانات پستی 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه طرح توسعه و بهبود شبکه حمل و نقل درون شهری 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و نقل داخل استانی 1400/09/02 1400/09/07
مناقصه واگذاری حمل زباله 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه واگذاری کرایه خودرو 1400/09/01 1400/09/07
مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه نهاده های کشاورزی 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه واگذاری انجام عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ۵۰۱۰ تن انواع نهاده کشاورزی 1400/09/01 1400/09/03
صفحه 1 از 1096