مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بارگیری، حمل و تخلیه ۱۵۰۰۰ تن نهاده کشاورزی 1399/09/10 1399/09/13
بارگیری، حمل و تخلیه 15000 تن نهاده کشاورزی 1399/09/10 1399/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری، حمل و تخلیه 15000 تن نهاده های کشاورزی از مبدا دزفول 1399/09/13
پروژه تامین حمل و نقل جاده ای گاز فشرده، بهره برداری و نگهداری از ایستگاه دختر و کفی های مخزن دار 1399/09/09 1399/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام عملیات بارگیری؛تخلیه و حمل مقدار 4100 تن انواع نهاده های کشاو... 1399/09/08 1399/09/11
واگذاری حمل، امحاء و بی خطر سازی ۲۰۰ تن ضایعات ککی 1399/09/08 1399/09/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری ،حمل ، تخلیه و تسطیح نخاله از دپوی روبروی ترمینال جاده خلخال به محل... 1399/09/10
فراخوان ارزيابي کيفي نظافت،جمع آوري و حمل پسماندهاي عادي منطقه پارس يك و سايت پتروشيمي ها 1399/09/13
واگذاری حمل، امحاء و بی خطر سازی ۲۰۰ تن ضایعات ککی 1399/09/06 1399/09/12
واگذاری عملیات حمل مصالح از مجتمع تولیدی 1399/09/06 1399/09/08
صفحه 1 از 1807