مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حمل و تخلیه مقدار 300 هزار تن کود شیمیایی 1398/12/27 1399/01/06
عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 25 هزار تن 1398/12/27 1399/01/06
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه عمومی دو مرحله ای حمل و نقل 1398/12/27 1399/01/09
خدمات حمل و نقل 1398/12/27 1398/12/28
حمل محمولات پروتئینی 1398/12/27 1399/01/06
تامین 10 عدد کشنده حمل ماده معدنی و نصب آن بروی خودرو 1398/12/27 1399/01/10
واگذاری خدمات حمل و نقل 1398/12/27 1399/01/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری، حمل و تخلیه 25 هزار تن نهاده های کشاورزی از مبدا دزفول 1398/12/26 1399/01/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه حمل محمولات پروتئینی 1398/12/26 1399/01/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل وتخلیه مقدار300هزارتن انواع کودهای شیمیایی ازمبدا 1398/12/26 1399/01/06
صفحه 1 از 1624