مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 18000 تن انواع نهاده های کشاورزی از انبارهای سازمانی 1398/11/06 1398/11/08
واگذاری آبرسانی سیار به روستاهای کم آب یا بدون آب 1398/11/03 1398/11/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه 1398/11/03 1398/11/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه 1398/11/03 1398/11/08
بارگیری حمل و تخلیه 50 هزار تن نهاده کشاورزی 1398/11/03 1398/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری حمل و تخلیه 25 هزار تن نهاده کشاورزی از مبدا دزفول 1398/11/03 1398/11/07
بارگیری، حمل و تخلیه ۵۰۰۰۰ تن انواع نهاده های کشاورزی از مبدا 1398/11/03 1398/11/07
واگذاری آبرسانی سیار به روستاهای کم آب یا بدون آب 1398/11/01 1398/11/06
تخلیه و بارگیری 400 هزار تن گندم وارداتی 1398/10/26 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه آبرسانی سیار به روستاهای کم آب و یا بدون آب شهرستان ایلام 1398/10/30 1398/11/06
صفحه 1 از 1588