مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای آبرسانی روشتای چم صیدی شهرستان بروجرد 1398/12/10 1398/12/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ترانس برق 1398/12/10 1398/12/14
مناقصه فاضلاب روستا 1398/12/10 1398/12/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای آبرسانی مجتمع کهمان شهرستان الشتر 1398/12/10 1398/12/14
مناقصه واگذاری پروژه ها 1398/12/09 1398/12/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری شهرستان 1398/11/01 1398/11/10
مناقصه آبرسانی سیار بوسیله تانکر (شرکتهای خدماتی ) 1398/11/01 1398/11/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مقاوم سازی ایستگاه های شهرستان چگنی 1398/10/29 1398/11/10
مناقصه آبرسانی روستا 1398/10/29 1398/11/10
مناقصه مقاوم سازی ایستگاههای پمپاژ - دمباغ (میربگ) - تعمیر و نگهداری - آبرسانی سیار - خرید الکترو پمپ شناور 1398/10/29 1398/11/09
مناقصه تعمیر و نگهداری شهرستان ـ تعمیر و نگهداری شهرستان ـ تعمیر و نگهداری شهرستان ـ آبرسانی سیار ـ خدمات مشترکین ـ تعمیر 70 دستگاه تابلو برق ـ برق رسانی چگه میرزاوند چگنی ـ خرید لوله گالوانیزه و مانی... 1398/10/07 1398/10/12
مناقصه تعمیر و نگهداری 1398/10/05 1398/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری شهرستان رومشکان 1398/10/05 1398/10/12
مناقصه واگذاری اجرای پروژه های : ـ تعمیر و نگهداری ـ آبرسانی سیار ـ خدمات مشترکین ـ تعمیر 70 دستگاه تابلو برق ـ برق رسانی ـ خرید لوله گالوانیزه و مانیسمان ـ خرید لوله پلی اتیلن ـ خرید آب ژاول 1398/10/04 1398/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ترانس کم تلفات دارای تاییدیه توانیر تولید سال 98 1398/09/30 1398/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی خسارت سیل روستاهای سطح شهرستان رومشگان(روستای ولیعصر) 1398/09/30 1398/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی روستای طالقان شهرستان خرم آباد 1398/09/27 1398/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای آبرسانی روستای هفت چشمه شهرستان خرم آباد 1398/09/27 1398/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای مقاوم سازی ایستگاههای پمپاژ 1398/09/27 1398/10/05
مناقصه آبرسانی روستا 1398/09/27 1398/10/05
صفحه 1 از 17