مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری شهرستان 1398/11/01 1398/11/10
آبرسانی سیار بوسیله تانکر (شرکتهای خدماتی ) 1398/11/01 1398/11/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مقاوم سازی ایستگاه های شهرستان چگنی 1398/10/29 1398/11/10
آبرسانی روستا 1398/10/29 1398/11/10
مقاوم سازی ایستگاههای پمپاژ - دمباغ (میربگ) - تعمیر و نگهداری - آبرسانی سیار - خرید الکترو پمپ شناور 1398/10/29 1398/11/09
تعمیر و نگهداری شهرستان ـ تعمیر و نگهداری شهرستان ـ تعمیر و نگهداری شهرستان ـ آبرسانی سیار ـ خدمات م... 1398/10/07 1398/10/12
تعمیر و نگهداری 1398/10/05 1398/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری شهرستان رومشکان 1398/10/05 1398/10/12
واگذاری اجرای پروژه های : ـ تعمیر و نگهداری ـ آبرسانی سیار ـ خدمات مشترکین ـ تعمیر 70 دستگاه تابلو ب... 1398/10/04 1398/10/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ترانس کم تلفات دارای تاییدیه توانیر تولید سال 98 1398/09/30 1398/10/05
صفحه 1 از 33