مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت 1398/02/28 رجوع به آگهی
واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران انبار نفت 1398/02/25 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت 1397/10/11 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت 1397/10/08 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات خودروهای استیجاری منطقه 1397/08/12 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات خودروهای استیجاری منطقه 1397/08/10 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت 1397/08/10 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات خودروهای استیجاری منطقه 1397/08/09 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت 1397/08/09 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت 1397/08/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 43