مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات تنظیفات، سرایداری، امور آبدارخانه ها و نگهداری و بهبود فضای سبز 1400/11/07 1400/11/11
مناقصه خدمات تنظیفات، سرایداری، امور آبدارخانه ها و نگهداری و بهبود فضای سبز 1400/11/06 1400/11/11
مناقصه واگذاری بازسازی و تعمیرات سطح A هشت دستگاه کمپرسور گاز زیمنس مدل MV2A10 1400/11/06 1400/11/10
مناقصه تعمیرات سطح A کمپرسور گاز 1400/11/05 1400/11/10
مناقصه بازسازی و تعمیرات سطح A هشت دستگاه کمپرسور گاز 1400/11/05 1400/11/10
مناقصه خرید لیفتراک ۵ تن دیزل 1400/10/29 1400/11/06
مناقصه تعمیرات سطح B کمپرسور گاز نیوپنیون 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه واگذاری تعمیرات سطح B سه دستگاه کمپرسور گاز Sumy مدل 291GC2-400/67-92M1 1400/10/28 1400/11/03
مناقصه تعمیرات سطح B کمپرسور گاز 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه تعمیرات سطح B سه دستگاه کمپرسور گاز Sumy مدل 291GC2-400/67-92M1 (واحد B کاشان واحد D ندوشن و واحد D کچوئیه) و تعمیرات سطح A یک دستگاه کمپرسور گاز Sumy مدل 322GC2-300/67-92M1 ( واحد D یتاوه ۱۰) 1400/10/27 1400/11/03
مناقصه تعمیرات سطح B سه دستگاه کمپرسور گاز Sumy 1400/10/26 1400/11/03
مناقصه واگذاری تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای تاسیسات تقویت فشار 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات اساسی کمپرسور هوای اسکرو 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه نصب صاعقه گیر و تجهیزات حفاظت صاعقه گیر ثانویه تاسیسات تقویت فشار گاز 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه واگذاری تهیه و طبخ غذا و اداره رستورانهای 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه واگذاری تهیه، طبخ، توزیع، سرو غذاو اداره رستوران 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه تعمیرات اساسی 5 دستگاه توربین نفسکی مدل GTK10 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه نصب صاعقه گیر و تجهیزات حفاظت صاعقه گیر ثانویه تاسیسات تقویت فشار گاز 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه تعمیرات اساسی کمپرسور هوای اسکرو 1400/10/19 1400/10/25
مناقصه نصب صاعقه گیر و تجهیزات حفاظت صاعقه گیر ثانویه تاسیسات تقویت فشار گاز 1400/10/18 1400/10/25
صفحه 1 از 55