مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی 1392/02/07 1392/02/14
واگذاری عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های از مبدا 1391/11/23 1391/11/28
واگذاری عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده 1391/11/19 1391/11/28
واگذاری عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 13500تن انواع نهاده ها از مبدا انبار 1391/10/12 1391/10/19
واگذاری عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 13500تن انواع نهاده های از مبدا انبار 1391/10/11 1391/10/19
واگذاری عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 27000 تن انواع نهاده های زراعی 1391/09/12 1391/09/18
واگذاری عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 27000 تن انواع نهاده های زراعی 1391/09/11 1391/09/18
واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی 1391/02/14 1391/02/19
واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی 1391/02/12 1391/02/19
واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی 1390/11/30 1390/12/08
صفحه 5 از 7