مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای خطوط تامین آب 1397/07/10 رجوع به آگهی
اصلاحیه-احداث زهکش اصلی EMD از تقاطع زهکش CMD و احداث ایستگاه پمپاژ 1397/07/09 رجوع به آگهی
واگذاری بازسازی ساختمان برق جنب انفورماتیک 1397/07/09 1397/07/19
اجرای خطوط تامین آب 1397/07/09 رجوع به آگهی
انجام خدمات فضای سبز و تنظیفات 1397/07/09 رجوع به آگهی
واگذاری اجرا بهره برداری و نگهداری آزمایشی طرح توسعه نیروگاه سد 1397/07/08 1397/07/17
واگذاری عملیات اجرایی راه جایگزین سیستم انحراف و بخشی از بدنه سد 1397/07/08 1397/07/13
انجام خدمات فضای سبز و تنظیفات سازمان 98-97 1397/07/08 رجوع به آگهی
واگذاری اجرا و یک سال بهره برداری و نگهداری آزمایشی طرح توسعه نیروگاه سد 1397/07/05 1397/07/17
احداث زهکش اصلی EMD از تقاطع زهکش CMD 1397/07/04 1397/07/13
صفحه 7 از 126