مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین مواد طبخ و توزیع انواع غذا شامل ناهار، شام و غذای کمکی مورد نیاز کارکنان، مهمانان و پیمانکارا... 1396/11/26 1396/12/01
تامین مواد، طبخ و توزیع انواع غذا شامل ناهار، شام و غذای کمکی مورد نیاز کارکنان، مهمانان و پیمانکارا... 1396/11/21 1396/11/28
تامین و راهبری مکانیزم های سنگین و نیمه سنگین جراثقال و لیفتراک ها و ... مورد نیاز جهت انجام کلیه عم... 1396/11/07 1396/11/14
انجام کلیه عملیات حمل و نقل داخلی شامل جمع آوری ، بارگیری، حمل و تخلیه و دپو کلیه موارد اولیه و مصرف... 1396/11/07 1396/11/14
انجام عملیات بازرسی، سرویس، نگهداری و تعمیرات PM و اضطراری کلیه تابلوهای باتری شارژر، UPS و باتری ها... 1396/11/04 1396/11/10
تهیه مصالح و انجام عملیات بازسازی و جوشکاری (کلدینگ) غلتک های واحد ریخته گری 1396/11/04 1396/11/10
انجام عملیات بازرسی، سرویس، نگهداری و تعمیرات PM و اضطراری کلیه تابلوهای باتری شارژر، UPS و باتری ها... 1396/11/02 1396/11/10
تهیه مصالح و انجام عملیات بازسازی و جوشکاری (کلدینگ) غلتک های واحد ریخته گری 1396/11/02 1396/11/10
انجام کلیه عملیات جمع آوری سرباره مذاب و حمل به محوطه سرباره 1396/11/02 1396/11/11
واگذاری انجام کلیه عملیات جمع آوری سرباره مذاب و حمل به محوطه سرباره دپوی سرباره در شرکت 1396/10/30 1396/11/11
صفحه 9 از 77