مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات تعمیر, شارژ و هیدروتست خاموش کننده های مجتمع خود 1397/02/03 رجوع به آگهی
انجام عملیات ضخامت سنجی خطوط لوله واحدهای CF و LD و LLD مجتمع خود 1397/01/26 رجوع به آگهی
انجام عملیات ضخامت سنجی خطوط لوله واحدهای CF و LD و LLD مجتمع خود 1397/01/20 رجوع به آگهی
انجام عملیات ضخامت سنجی خطوط لوله واحدهای CF و LD و LLD مجتمع 1397/01/20 رجوع به آگهی
واگذاری انجام پانچ لیست، سرویس، تعمیر و نگهداری، تامین قطعات و تجهیزات آسانسورهای مجتمع 1396/11/21 رجوع به آگهی
واگذاری انجام پانچ لیست ، سرویس ، تعمیر و نگهداری ، تامین قطعات و تجهیزات آسانسورهای مجتمع 1396/11/18 رجوع به آگهی
واگذاری انجام پانچ لیست، سرویس، تعمیر و نگهداری، تامین قطعات و تجهیزات آسانسورهای مجتمع خود 1396/11/18 رجوع به آگهی
انجام عملیات حمل و نقل محصولات صادراتی مجتمع 1396/10/02 رجوع به آگهی
انجام عملیات حمل و نقل محصولات صادراتی مجتمع خود 1396/09/27 رجوع به آگهی
انجام عملیات حمل و نقل محصولات صادراتی مجتمع 1396/09/27 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 43