مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ساخت و ساز فضاهای آموزشی و پرورشی 1392/01/27 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به حمل و نقل کارکنان 1392/01/26 1392/02/04
واگذاری امور مربوط به حمل و نقل کارکنان 1392/01/18 رجوع به آگهی
واگذاری حمل و نقل کارکنان 1391/12/17 1391/12/26
واگذاری امور مربوط به حمل و نقل کارکنان 1391/12/10 رجوع به آگهی
تامین تجهیزات با کیفیت و استاندارد کلاسی آموزشی و کیتهای مورد نیاز 1391/05/18 1391/05/31
خرید تجهیزات کلاسی- آموزشی 1391/05/12 1391/06/01
خرید تعداد 9 کلاس آموزشی پیش ساخته (کانکس) با کیفیت و استاندارد 1391/03/31 1391/04/11
خریداری و نصب کانکس 1391/03/24 رجوع به آگهی
خرید کولر آبی 1391/02/27 1391/03/07
صفحه 23 از 29