مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات اجرایی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی اراضی 1400/10/25 1400/10/28
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی 1400/10/25 1400/10/28
مناقصه طرح اقدام ملی 1400/10/23 1400/10/25
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی جمع آوری و هدایت آبهای سطحی 1400/10/23 1400/10/28
مناقصه تکمیل اسکلت مجتمع فرهنگی 1400/10/23 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای باقیمانده اسکلت بتنی مجتمع 1400/10/19 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز 2 و تکمیل اسکلت فلزی 1400/10/19 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل اسکلت بتنی کتابخانه مرکزی 1400/10/19 1400/10/28
مناقصه اجرای فاز 2 و تکمیل اسکلت فلزی مجتمع فرهنگی هنری - عملیات تکمیل اسکلت بتنی کتابخانه مرکزی - اجرای باقیمانده اسکلت بتنی مجتمع 1400/10/19 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای فاز 2 و تکمیل اسکلت فلزی مجتمع فرهنگی هنری - عملیات تکمیل اسکلت بتنی کتابخانه مرکزی - اجرای باقیمانده اسکلت بتنی مجتمع 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل اسکلت مجتمع فرهنگی 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه واگذاری تکمیل اسکلت مجتمع فرهنگی 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه واگذاری تکمیل اسکلت مجتمع فرهنگی 1400/10/12 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح اقدام ملی 1400/10/11 1400/10/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب بایگانی ریلی به همراه درب ضد سرقت 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه طرح اقدام ملی مسکن 1400/10/11 1400/10/14
مناقصه تهیه و نصب سیستم بایگانی به همراه درب ضد سرقت 1400/10/10 رجوع به آگهی
مناقصه برگزاری طرح اقدام ملی 1400/10/09 1400/10/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث کمربندی 1400/10/06 1400/10/12
مناقصه روکش آسفالت در محور 1400/10/06 1400/10/12
صفحه 1 از 46