مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5951886 مناقصه باقیمانده عملیات تکمیلی واریانت محور 1401/08/24 1401/09/01
5951884 مناقصه عملیات اجرایی مسیر 1401/08/24 1401/09/01
5948701 مناقصه اجرای باقیمانده عملیات تکمیلی محور- عملیات اجرایی مسیر 1401/08/24 1401/09/01
5943537 مناقصه اجرای باقیمانده عملیات تکمیلی محور- عملیات اجرایی مسیر 1401/08/23 1401/09/01
5913736 مناقصه فراخوان جهت شناسایی پیمانکاران در پروژه های مسکونی 1401/08/14 رجوع به آگهی
5902797 مناقصه پروژه های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن 1401/08/10 رجوع به آگهی
5896769 مناقصه واگذاری پروژه های مسکونی در 16 ردیف شهرستان های مختلف 1401/08/09 رجوع به آگهی
5849705 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات آماده سازی اراضی 70 هکتاری طرح نهضت ملی مسکن 1401/08/03 1401/08/10
5849698 مناقصه عملیات آماده سازی اراضی 5.6 هکتاری طرح نهضت ملی مسکن 1401/08/03 1401/08/10
5849695 مناقصه عملیات آماده سازی اراضی 5.1 هکتاری طرح نهضت ملی مسکن 1401/08/03 1401/08/10
5847738 مناقصه عملیات آماده سازی اراضی 1401/08/03 1401/08/10
5847700 مناقصه عملیات آماده سازی اراضی 70 هکتاری طرح نهضت ملی -عملیات آماده سازی اراضی 5/6هکتاری طرح نهضت-عملیات آماده سازی اراضی 5/1 هکتاری 1401/08/03 1401/08/10
5845677 مناقصه عملیات آماده سازی اراضی 70 هکتاری - عملیات آماده سازی اراضی 5/6 هکتاری - عملیات آماده سازی اراضی 5/1 هکتاری 1401/08/02 1401/08/10
5845098 مناقصه عملیات آماده سازی اراضی 70 هکتاری - آماده سازی اراضی 5/6 هکتاری - آماده سازی اراضی 5/6 هکتاری 1401/08/02 1401/08/10
5775544 مناقصه تعریض ، بهسازی و روکش آسفالت محور دسترسی 1401/07/19 1401/07/25
5775366 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات میدان ورودی 1401/07/19 1401/07/25
5768519 مناقصه عملیات میدان ورودی-تعریض بهسازی و روکش آسفالت محور 1401/07/18 1401/07/25
5764716 مناقصه عملیات میدان ورودی-تعریض بهسازی و روکش آسفالت محور 1401/07/17 1401/07/25
5722755 مناقصه تامین نیروی حقوقی از طریق موسسات حقوقی 1401/07/02 1401/07/09
5720165 مناقصه تامین نیروی حقوقی از طریق موسسات حقوقی 1401/07/02 1401/07/09
صفحه 1 از 51