مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی احداث بند زیرزمینی 1398/11/17 1398/12/05
فراخوان ارزیابی کیفی عملیات اجرایی احداث بند زیرزمینی 1398/11/16 1398/11/21
خرید خدمات مشاوره 1398/10/12 رجوع به آگهی
گشت و نظارت از منابع آب در حوزه امورهای منابع آب سال 98-99 1398/10/11 1398/10/16
خدمات گشت و نظارت از منابع آب در حوزه امورهای منابع آب بیرجند،قاین و نهبندان در سال 98-99 1398/10/11 1398/10/16
گشت و نظارت از منابع آب در حوزه ستاد(دفاتر:حفاظت ،رودخانه ها ،تاسیسات آبی،حفاظت کیفی ) در سال های 98... 1398/10/11 1398/10/16
گشت و نظارت از منابع آب در حوزه ستاد(دفاتر:حفاظت ،رودخانه ها ،تاسیسات آبی،حفاظت کیفی ) در سال های 98... 1398/10/11 1398/10/16
تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز و مدیریت راهبردی طرح تصفیه خانه آب شرب شهر 1398/09/13 1398/09/17
واگذاری تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز و مدیریت راهبردی طرح تصفیه خانه آب شرب شهر 1398/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز و مدیریت راهبردی طرح تصفیه خانه آب شرب شهر ب... 1398/09/12 1398/09/17
صفحه 1 از 31