مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری انجام بیمه درمان تکمیلی پرسنل 1400/10/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز بصورت حجمی و انجام تامین نیروی انسانی ـ اجاره جایگاه سوخت CNG 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز بصورت حجمی و انجام تامین نیروی انسانی ـ اجاره جایگاه سوخت CNG 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز و تامین نیروی انسانی-اجاره جایگاه سوخت -اجاره مکان کشتارگاه 1400/07/17 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز و تامین نیروی انسانی شهر - اجاره جایگاه سوخت CNG به بهره برداران دارای مجوز رسمی - اجاره مکان کشتارگاه شهرداری 1400/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز و تامین نیروی انسانی شهر 1400/05/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام کلیه امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز و تامین نیروی انسانی شه 1400/04/24 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عرشه پل 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر رایانه ای 1399/12/25 1399/12/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 1399/12/14 1399/12/14
مناقصه قیر 1399/12/14 1399/12/14
مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر 1399/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه انجام آسفالت معابر 1399/12/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عرشه پل 1399/12/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید آسفالت 1399/12/04 رجوع به آگهی
مناقصه انجام آسفالت معابر 1399/12/03 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عرشه پل 1399/12/02 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عرشه پل 1399/11/12 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عرشه پل 1399/11/07 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عرشه پل 1399/10/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 16