مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات تأمین خودروهای استیجاری سبک، نیمه‌سنگین و سنگین منطقه عملیاتی 1399/02/09 1399/02/20
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای گازرساني به روستاهاي ولي آباد،صيد حسن كلاه فتحعلي... 1399/02/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجراي 5500 متر شبكه و 1000 انشعاب پراكنده شهرستان... 1399/02/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجراي 10000 متر شبكه و 1500 انشعاب پراكنده شهرستا... 1399/02/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ارتقاء ايستگاه cgs-tbs باباخاني دورود و گازرساني... 1399/02/09
تجهیز کامیون آتش نشانی رنو کراکس شرکتی 1398/12/24 1399/01/06
واگذاری خدمات تامین تیم های تعمیرات اضطراری خطوط لوله نفت و تسهیلات سرچاهی و تاسیسات برق در مناطق عم... 1398/12/24 1399/01/06
واگذاری خدمات تامین تیم های تعمیرات اضطراری خطوط لوله نفت و تسهیلات سرچاهی و تاسیسات برق در مناطق عم... 1398/12/21 1399/01/06
واگذاری خدمات تامین تیم های اضطراری خطوط لوله نفت و تسهیلات سرچاهی و تاسیسات برق در مناطق عملیاتی 1398/12/20 1399/01/06
تجهیز کامیون آتش نشانی رنو کراکس شرکتی 001 - 2426 1398/12/14 1399/01/06
صفحه 7 از 95