مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوله جهت استفاده در تأسیسات نفتی 1397/11/30 رجوع به آگهی
خرید لباس کار 1397/11/29 رجوع به آگهی
پروژه خدمات پشتیبانی از دکل های حفاری میادین نفتی 1397/11/27 رجوع به آگهی
تهیه متریال و ساخت یک دستگاه مخزن تحت فشار 1397/11/25 رجوع به آگهی
خرید لوله جهت استفاده در تأسیسات نفتی 1397/11/18 رجوع به آگهی
پروژه خدمات پشتیبانی از دکل های حفاری میادین نفتی 1397/11/16 رجوع به آگهی
خرید رنگ و پوشش تأسیسات گازی 1397/11/13 رجوع به آگهی
پروژه ایمن سازی مسیر سایت TCF 1397/11/09 رجوع به آگهی
پروژه ایمن سازی مسیر سایت TCF 1397/11/06 رجوع به آگهی
پروژه ایمن سازی مسیر سایت TCF 1397/11/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 74