مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری طرح احداث کانال های باند جنوبی 1387/03/08 1387/04/01
واگذاری طرح جمع آوری و دفع آب های سطحی 1387/03/08 1387/04/01
واگذاری امور مکانیزاسیون خدمات شهری به بخش خصوصی 1387/03/08 1387/03/23
واگذاری امور نظافت و خدمات ساختمان اداری 1387/03/06 1387/03/21
واگذاری طرح جمع اوری و دفع آب های سطحی شهر 1387/03/02 1387/03/19
واگذاری احداث ساختمان اداری 1387/03/01 1387/03/23
واگذاری طرح جمع اوری و دفع آب های سطحی شهر 1387/02/26 1387/03/19
واگذاری طرح جمع آوری و دفع آب های سطحی 1387/02/03 1387/02/15
واگذاری طرح جمع آوری و دفع آب های سطحی 1387/01/27 1387/02/15
واگذاری طرح بازسازی مسیل 1387/01/25 1387/02/12
صفحه 134 از 136