مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انتخاب مشاور در حوزه اطلاع رسانی گردشگری 1389/07/22 1389/08/01
واگذاری طرح جمع آوری آب های سطحی شهر مشهد- کانال های باند شمالی و جنوبی 1389/07/21 1389/08/06
واگذاری خدمات پشتیبانی و نظافتی 1389/07/10 1389/07/28
انتخاب مشاور در حوزه اطلاع رسانی گردشگری 1389/07/05 1389/07/17
ارائه خدمات تهیه و چاپ قبوض نوسازی 1389/06/27 1389/07/17
واگذاری اجرای ابنیه مرکز کامپیوتر 1389/06/25 1389/07/06
مناقصه مجموعه فرهنگی بوستان نصرت 1389/06/18 1389/07/04
توزیع قبوض نوسازی و عمران شهری 1389/06/02 1389/06/17
ارائه خدمات تهیه و چاپ قبوض نوسازی و عمران شهری و عوارض کسب و پیشه 1389/06/02 1389/06/17
واگذاری طرح بهسازی شاخه اصلی مسیل آب 1389/05/31 1389/06/15
صفحه 134 از 146