کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7399237 مناقصه واگذاری بهسازی بلوار استان خراسان رضوی 1402/09/13 رجوع به آگهی
7390730 مناقصه خرید لاستیک، نوار و تیوپ جهت ماشین آلات سازمان مدیریت پسماند استان خراسان رضوی 1402/09/11 رجوع به آگهی
7390310 مناقصه خرید روغن گیربکس اکولایف انواع ناوگان مورد نیاز سازمان اتوبوسرانی شهرداری استان خراسان رضوی 1402/09/11 رجوع به آگهی
7390292 مناقصه خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه چیلر تراکمی هواخنک 85 تن تبرید جهت تالار شهر استان خراسان رضوی 1402/09/11 رجوع به آگهی
7390288 مناقصه واگذاری امور مربوط به اداره ارتباطات مردمی استان خراسان رضوی 1402/09/11 رجوع به آگهی
7388440 مناقصه احداث مخزن 500 متر مکعبی بوستان و خط انتقال چاه برنجی استان خراسان رضوی 1402/09/09 رجوع به آگهی
7383181 مناقصه خرید تجهیزات نظارت تصویری پارکینگ ها استان خراسان رضوی 1402/09/08 رجوع به آگهی
7380040 مناقصه واگذاری اجرای روشنایی جاده دسترسی تصفیه خانه استان خراسان رضوی 1402/09/07 رجوع به آگهی
7378011 مناقصه اجرای روشناییی جاده دسترسی تصفیه خانه سپتاژ استان خراسان رضوی 1402/09/06 رجوع به آگهی
7376161 مناقصه انجام امور جاری عمرانی، برقی، تاسیساتی و ترافیکی پارکینگ های حاشیه ای و غیر حاشیه ای سطح شهر استان خراسان رضوی 1402/09/06 رجوع به آگهی
7375498 مناقصه نگهداری و تعمیر سامانه دوربین نظارت تصویری، تابلوهای پیام متغیر و شبکه انتقال اطلاعات ترافیکی مرکز کنترل ترافیک استان خراسان رضوی 1402/09/06 رجوع به آگهی
7374928 مناقصه خرید روغن گیربکس اکولایف انواع ناوگان مورد نیاز سازمان اتوبوسرانی استان خراسان رضوی 1402/09/06 رجوع به آگهی
7351584 مناقصه واگذاری خدمات مالی در اداره کل امور مالی استان خراسان رضوی 1402/08/29 رجوع به آگهی
7351583 مناقصه واگذاری آماده سازی و آسفالت معابر چهار برج - معابر فرعی بلوار استان خراسان رضوی 1402/08/29 رجوع به آگهی
7351474 مناقصه واگذاری احداث مرکز فرهنگی استان خراسان رضوی 1402/08/29 رجوع به آگهی
7307199 مناقصه فراخوان شناسایی کارگزاران درآمدی استان خراسان رضوی 1402/08/24 رجوع به آگهی
7306598 مناقصه نگهداری و تعمیر تجهیزات چراغ فرماندهی و چشمکزن و تأمین برق اضطراری استان خراسان رضوی 1402/08/24 رجوع به آگهی
7306486 مناقصه واگذاری ارائه خدمات جابجایی مسافر در خطوط استان خراسان رضوی 1402/08/24 1402/08/30
7302705 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- حفاری ولوله گذاری چاه آب جهت رود پارک 2- تجهیز و یکپارچه سازی حوضچه های شبکه مستقل آبیاری فضای سبز استان خراسان رضوی 1402/08/23 رجوع به آگهی
7297152 مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده جهت انجام ماموریت های اداری سازمان اتوبوسرانی شهرداری استان خراسان رضوی 1402/08/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 157