مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ایده پردازی 1398/08/26 رجوع به آگهی
خرید لوله کار و گیت جهت اجرای کانال های جمع آوری آبهای سطحی 1398/08/25 1398/09/10
خرید لوله کاروگیت جهت اجرای کانال های جمع آوری آبهای سطحی شهر 1398/08/23 رجوع به آگهی
واگذاری جمع آوری و دفع آبهای سطحی خیابان ها 1398/08/23 1398/09/05
اموزش سواد کارآفرینی، سواد مالی ، سواد رسانه ای و سواد شهروندی 1398/08/22 رجوع به آگهی
واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت ساختمان 1398/08/21 1398/08/28
واگذاری حجم کار خدمات عمومی و نظافت ساختمان های ستادی و نواحی مناطق 4 و 5 و 6 شهرداری 1398/08/19 رجوع به آگهی
تامین و نگهداری از سرویس های بهداشتی عمومی 1398/08/18 رجوع به آگهی
واگذاری بازپیرایی فضای سبز در سایت تعمیرگاهی پایانه 1398/08/16 1398/08/28
واگذاری احداث کانال 1398/08/16 1398/09/03
صفحه 6 از 154