مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث شبکه برق از پست 1400/10/25 1400/10/30
مناقصه اجرای عملیات احداث شبکه برق جهت رفع افت ولتاژ 1400/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات احداث شبکه برق جهت رفع افت ولتاژ 1400/09/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کنتور و مودم 1400/09/15 رجوع به آگهی
مناقصه کنتور 1400/09/14 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای شناسایی پیمانکار واجد شرایط جهت انجام خدمات تخلیه ، بارگیری، شمارش , بارشماری ، صفافی کالاهای وارده و صادره انبار مرکزی بهمرا 1400/09/14 1400/09/18
مناقصه انجام خدمات تخلیه، بارگیری، شمارش، بارشماری و صفافی کالاهای وارده و صادره انبار مرکزی به همراه خدمات تنظیف و مرتب سازی محوطه و سوله ها 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه شناسایی و تهیه فهرست تامین کنندگان واجد شرایط و خرید 250000 هزار کنتور Rail Mouted 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه انجام خدمات تخلیه، بارگیری، شمارش، بارشماری و صفافی کالاهای وارده و صادره انبار مرکزی به همراه خدمات تنظیف و مرتب سازی محوطه و سوله ها 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه شناسایی و تهیه فهرست تامین کنندگان واجد شرایط و خرید 250000 هزار کنتور Rail Mouted 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه خرید کنتور Rail Mouted با 27000مودم 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه خرید انواع پایه چراغ خیابانی 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه خرید انواع پایه چراغ خیابانی 1400/08/30 1400/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اجرای اصلاح وبازسازی و نصب ترانسفورماتور در شبکه های برق روستایی 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه اجرای اصلاح وبازسازی و نصب ترانسفورماتور 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی و نصب ترانسفورماتور در شبکه های برق روستایی 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه خرید انواع پایه چراغ خیابانی 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه خرید انواع پایه چراغ خیابانی 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه خرید 250.000 کنتور rail mouted با 27.000 مودم 1400/08/08 1400/08/12
مناقصه خرید کنتور Rail Mouted با ۲۷،۰۰۰ مودم 1400/08/08 1400/08/12
صفحه 1 از 64