مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5979007 مناقصه واگذاری اجرای پروژه های تعویض شبکه های سیمی مسی با کابل خودنگهدار 1401/09/03 1401/09/09
5893191 مناقصه واگذاری اجرا پروژه های تعویض شبکه های سیمی مسی با کابل خودنگهدار 1401/08/08 1401/08/12
5862845 مناقصه واگذاری آژانس مشترکین 1401/08/04 رجوع به آگهی
5763695 مناقصه اجرای عملیات تعویض شبکه های سیمی فرسوده با کابل خودنگهدار 1401/07/16 رجوع به آگهی
5761438 مناقصه واگذاری اجرا پروژه های تعویض شبکه های سیمی مسی با کابل خودنگهدار 1401/07/16 1401/07/23
5208711 مناقصه واگذاری آژانس مشترکین امور برق 1401/02/25 1401/02/28
5162350 مناقصه خرید انواع کابل مسی 1401/02/18 1401/02/22
5160348 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 100.000 متر کابل خودنگهدار 1401/02/17 1401/02/22
4990351 مناقصه خدمات حفاظت و حراست (نگهبانی ) برخی از پستهای انتقال و فوق توزیع 1400/12/16 1400/12/17
4933283 مناقصه عمومی یک مرحله ای "خدمات بهره برداری( اپراتوری) برخی از پستهای فوق توزیع شرکت برق 1400/12/08 1400/12/12
4887588 مناقصه خرید تابلو جهت نصب کنتور هوشمند 1400/11/27 1400/12/01
4882160 مناقصه شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط جهت خرید ۵۰۰۰ دستگاه تابلو جهت نصب کنتور هوشمند 1400/11/25 1400/12/01
4881382 مناقصه خرید ۵۰۰۰ دستگاه تابلو جهت نصب کنتور هوشمند 1400/11/25 1400/12/01
4879752 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط جهت خرید 5000 دستگاه تابلو جهت نصب کنتور هوشمند 1400/11/25 1400/12/01
4854368 مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث شبکه برق 1400/11/17 رجوع به آگهی
4850438 مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث شبکه برق 1400/11/16 رجوع به آگهی
4784910 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3000 دستگاه کنتور دیجیتالی 1400/11/08 1400/11/13
4773569 مناقصه خرید ۳۰۰۰ دستگاه کنتور فهام ویرایش یک 1400/11/07 1400/11/13
4759432 مناقصه خرید ۳۰۰۰ دستگاه کنتور فهام ویرایش یک 1400/11/06 1400/11/13
4759287 مناقصه خرید انواع یراق آلات 1400/11/06 1400/11/10
صفحه 1 از 66