کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7638721 مناقصه خرید انواع کت اوت استان سیستان و بلوچستان 1402/11/16 1402/11/18
7594637 مناقصه خرید انواع پایه بتونی چهارگوش استان سیستان و بلوچستان 1402/11/08 1402/11/15
7459851 مناقصه خرید یراق الات کابل خودنگهدار استان سیستان و بلوچستان 1402/10/02 1402/10/06
7260158 مناقصه خرید انواع پایه بتونی گرد استان سیستان و بلوچستان 1402/08/10 1402/08/17
7251299 مناقصه خرید انواع یراق آلات استان سیستان و بلوچستان 1402/08/08 رجوع به آگهی
7200596 مناقصه تعویض شبکه سیمی به کابل خودنگهدار استان سیستان و بلوچستان 1402/07/24 1402/07/26
5979007 مناقصه واگذاری اجرای پروژه های تعویض شبکه های سیمی مسی با کابل خودنگهدار استان سیستان و بلوچستان، استان تهران 1401/09/03 1401/09/09
5893191 مناقصه واگذاری اجرا پروژه های تعویض شبکه های سیمی مسی با کابل خودنگهدار استان سیستان و بلوچستان 1401/08/08 1401/08/12
5862845 مناقصه واگذاری آژانس مشترکین استان سیستان و بلوچستان 1401/08/04 رجوع به آگهی
5763695 مناقصه اجرای عملیات تعویض شبکه های سیمی فرسوده با کابل خودنگهدار استان سیستان و بلوچستان 1401/07/16 رجوع به آگهی
5761438 مناقصه واگذاری اجرا پروژه های تعویض شبکه های سیمی مسی با کابل خودنگهدار استان سیستان و بلوچستان، استان تهران 1401/07/16 1401/07/23
5208711 مناقصه واگذاری آژانس مشترکین امور برق استان سیستان و بلوچستان 1401/02/25 1401/02/28
5162350 مناقصه خرید انواع کابل مسی استان سیستان و بلوچستان، استان تهران 1401/02/18 1401/02/22
5160348 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 100.000 متر کابل خودنگهدار استان سیستان و بلوچستان 1401/02/17 1401/02/22
4990351 مناقصه خدمات حفاظت و حراست (نگهبانی ) برخی از پستهای انتقال و فوق توزیع استان سیستان و بلوچستان 1400/12/16 1400/12/17
4933283 مناقصه عمومی یک مرحله ای "خدمات بهره برداری( اپراتوری) برخی از پستهای فوق توزیع شرکت برق استان سیستان و بلوچستان 1400/12/08 1400/12/12
4887588 مناقصه خرید تابلو جهت نصب کنتور هوشمند استان سیستان و بلوچستان 1400/11/27 1400/12/01
4882160 مناقصه شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط جهت خرید ۵۰۰۰ دستگاه تابلو جهت نصب کنتور هوشمند استان سیستان و بلوچستان 1400/11/25 1400/12/01
4881382 مناقصه خرید ۵۰۰۰ دستگاه تابلو جهت نصب کنتور هوشمند استان سیستان و بلوچستان 1400/11/25 1400/12/01
4879752 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه شناسایی تامین کنندگان واجد شرایط جهت خرید 5000 دستگاه تابلو جهت نصب کنتور هوشمند استان سیستان و بلوچستان 1400/11/25 1400/12/01
صفحه 1 از 66