مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5997679 مناقصه خرید hot forged plate 1401/09/09 رجوع به آگهی
5997677 مناقصه خرید تجهیز SURFACE CONDENSER COMPLETE 1401/09/09 رجوع به آگهی
5990376 مناقصه خرید تجهیز Surface condenser complete 1401/09/07 رجوع به آگهی
5990293 مناقصه خرید HOT FORGED PLATE 1401/09/07 رجوع به آگهی
5980398 مناقصه ساخت و تعویض سقف شناور مخزن 2035-T و ساخت و تعویض سقف ثابت، کف و کورس آخـر از بـدنـه مخـزن 2068-T شرکت 1401/09/03 رجوع به آگهی
5979036 مناقصه خرید U-TUBE 1401/09/03 رجوع به آگهی
5978826 مناقصه ساخت مخزن مناسب جهت نگهداری FT-2046 SLOPS 1401/09/03 رجوع به آگهی
5970686 مناقصه انجام تست Acoustic Emission 1401/09/01 رجوع به آگهی
5967709 مناقصه خرید دو دستگاه UPS با توان 30KVA به همراه باتری SAFT 1401/08/30 رجوع به آگهی
5958851 مناقصه ساخت NOZZLE RING 1401/08/28 رجوع به آگهی
5957370 مناقصه ساخت و تعویض سقف شناور مخزن 2035-T و ساخت و تعویض سقف ثابت، کف و کورس آخـر از بـدنـه مخـزن 2068-T 1401/08/26 رجوع به آگهی
5957365 مناقصه جهت خرید U-TUBE 1401/08/26 رجوع به آگهی
5956817 مناقصه ساخت مخزن مناسب جهت نگهداری FT-2046 SLOPS 1401/08/26 رجوع به آگهی
5948923 مناقصه خرید روتور کمپرسور 1401/08/24 رجوع به آگهی
5948910 مناقصه خرید زیرپایی آلومینیومی 1401/08/24 رجوع به آگهی
5948864 مناقصه انجام تست Acoustic Emission بر روی 11 دستگاه از مخازن ذخیره اتمسفریک 1401/08/24 رجوع به آگهی
5948001 مناقصه انجام تست Acoustic Emission بر روی یازده دستگاه از مخازن ذخیره اتمسفریک 1401/08/24 رجوع به آگهی
5945343 مناقصه پروژه خرید نصب و راه اندازی 7 دستگاه آسانسور جهت مجموعه منازل سازمانی کارکنان شرکت پالایش 1401/08/23 رجوع به آگهی
5943812 مناقصه خرید دو دستگاه UPS با توان 30KVA به همراه باتری SAFT 1401/08/23 رجوع به آگهی
5941203 مناقصه ساخت 10 عدد NOZZLE RING 1401/08/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 66