مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کلید فشار ضعیف و متعلقات یدکی آن 1398/11/02 رجوع به آگهی
واگذاری احداث ساختمان کنترل و پست برق واحد شیرین سازی گازوییل به همراه تاسیسات برق و مکانیک 1398/10/24 رجوع به آگهی
خرید کلید فشار ضعیف و متعلقات یدکی آن 1398/10/17 رجوع به آگهی
خرید کلید فشار ضعیف و متعلقات یدکی 1398/10/17 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی و اجرای خدمات واحدهای ستادی 1398/10/15 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروی انسانی جهت اجرای خمات واحدهای ستادی 1398/10/12 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی و اجرای خدمات واحدهای عملیاتی شرکت 1398/10/09 رجوع به آگهی
واگذاری تامین نیروی انسانی و اجرای خدمات واحدهای عملیاتی شرکت 1398/10/07 رجوع به آگهی
خرید 330 متر PIPE 1398/10/04 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی و اداره امور جایگاههای شرکت پالایش نفت 1398/10/04 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 81