مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لیفتراک دیزلی 1397/10/09 رجوع به آگهی
خرید دو دستگاه پمپ گریز از مرکز و الکتروموتور 2SET CENTRIFUGAL PUMPS AND THEIR DERIVERS 1397/10/05 رجوع به آگهی
خرید دو دستگاه پمپ گریز از مرکز و الکتروموتور 2SET CENTRIFUGAL PUMPS AND THEIR DERIVERS 1397/10/04 رجوع به آگهی
ساخت پنج عدد ROtor assy. complete 1397/09/28 رجوع به آگهی
برگزاری جهت قرارداد ساخت پنج عدد Rotor Assy-Complete 1397/09/28 رجوع به آگهی
خرید اتصالات و شیرالات مورد نیاز پروژه واحدهای نفتای سبک و ایزومریزاسیون 1397/09/26 رجوع به آگهی
خرید اتصالات و شیرآلات 1397/09/26 رجوع به آگهی
خرید LTSC Catalyst 16.5m3 1397/09/22 رجوع به آگهی
PRESSURE GAUGE 1397/09/22 رجوع به آگهی
خرید 16/5 متر مکعب LTSC CATALYST 1397/09/22 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 75