مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حجمی زمانی انبار نفت 1397/11/25 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی زمانی انبار نفت 1397/11/24 رجوع به آگهی
فراخوان خدمات عمومی، پشتیبانی و عملیاتی منطقه 1397/10/19 1397/11/01
واگذاری خدمات عمومی، پشتیبانی و عملیاتی منطقه و نواحی تابعه 1397/10/15 رجوع به آگهی
تامین غذای گرم کارکنان عملیاتی 1397/06/22 رجوع به آگهی
تامین غذای گرم کارکنان عملیاتی 1397/06/21 رجوع به آگهی
تامین غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه 1397/06/20 رجوع به آگهی
تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و تاکسی سرویس استیجاری 1397/03/22 رجوع به آگهی
تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و تاکسی سرویس استیجاری 1397/03/21 رجوع به آگهی
واگذاری حجمی زمانی انبار نفت 1396/11/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 32