کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7382851 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید هندریل، لوله ها و متعلقات مربوط به هندریل جهت پروژه دوربرگردان غیر همسطح رسالت (شهید میرزایی) استان خراسان رضوی 1402/09/08 1402/09/15
7374935 مناقصه تهیه، ساخت، نصب و اجرای نمای کامپوزیت تا بهره برداری کامل جهت پروژه پارکینگ استان خراسان رضوی 1402/09/06 رجوع به آگهی
7373716 مناقصه تهیه،ساخت، نصب و اجرای نمای کامپوزیت تا بهره برداری کامل جهت پروژه پارکینگ استان خراسان رضوی 1402/09/06 1402/09/13
7373694 مناقصه خرید هندریل و متعلقات جهت پروژه استان خراسان رضوی 1402/09/06 رجوع به آگهی
7373610 مناقصه نصب و اجرای نمای کامپوزیت تا بهره برداری کامل جهت استان خراسان رضوی 1402/09/06 رجوع به آگهی
7362710 مناقصه تهیه و اجرای عملیات قالب بندی به همراه آرماتوربندی و بتن ریزی کال اقبال در پروژه مقاوم سازی پل انقلاب و اتصال به بلوار نماز استان خراسان رضوی 1402/09/02 رجوع به آگهی
7361722 مناقصه واگذاری تهیه قالب و اجرای عملیات قالب بندی به همراه اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی کال اقبال در پروژه مقاوم سازی پل استان خراسان رضوی 1402/09/01 رجوع به آگهی
7359657 مناقصه تهیه قالب و اجرای عملیات قالب بندی به همراه اجرای آرماتور بندی و بتن ریزی کال اقبال در پروژه مقاوم سازی استان خراسان رضوی 1402/09/01 رجوع به آگهی
7358840 مناقصه تهیه و اجرای عملیات قالب بندی به همراه آرماتور بندی و بتن ریزی در پروژه مقاوم سازی پل استان خراسان رضوی 1402/09/01 1402/09/08
7356539 مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات، تاسیسات مکانیکی و برقی جهت پروژه ساختمان اداری استان خراسان رضوی 1402/08/30 رجوع به آگهی
7311377 مناقصه اجرای عملیات تراش آسفالت استان خراسان رضوی 1402/08/27 1402/08/28
7305230 مناقصه حمل 000 100 تن آسفالت و 000 10 تن مصالح سنگی از کارخانه آسفالت استان خراسان رضوی 1402/08/24 1402/09/01
7305227 مناقصه خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری جهت کارگاه ماشین آلات استان خراسان رضوی 1402/08/24 1402/09/01
7304662 مناقصه خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری جهت کارگاه ماشین آلات استان خراسان رضوی 1402/08/24 رجوع به آگهی
7304661 مناقصه خرید حمل 100000 تن آسفالت و 1000 تن مصالح سنگی از کارخانه آسفالت شهید مجیدی استان خراسان رضوی 1402/08/24 رجوع به آگهی
7291485 مناقصه اجرای عملیات تراش اسفالت استان خراسان رضوی 1402/08/21 1402/08/24
7285803 مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه سنگ به قواره شده گرانیت مروارید و سنگ پیشانی استان خراسان رضوی 1402/08/18 رجوع به آگهی
7285596 مناقصه خرید، بارگیری، حمل وتخلیه سنگ پله قواره شده گرانیت مروارید و سنگ پیشانی جهت پایانه مسافربری استان خراسان رضوی 1402/08/18 1402/08/25
7285025 مناقصه خرید بارگیری حمل و تخلیه سنگ به قواره شده گرانیت مروارید و سنگ پیشانی جهت پروژه جلوخان استان خراسان رضوی 1402/08/18 رجوع به آگهی
7267393 مناقصه خدمات کپی و اسکن جهت پروژه دفتر مرکزی استان خراسان رضوی 1402/08/14 1402/08/17
صفحه 1 از 99