مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 80 دستگاه سوزن ساده ریل 1387/11/01 1387/11/16
خرید 24 دستگاه سوزن ساده ریل 1387/11/01 1387/11/16
خرید 2400 تن ریل شیاردار 1387/10/30 1387/11/15
خرید 15000 تن ریل UIC60 1387/10/30 1387/11/15
خرید 200 دستگاه سوزن ساده ریل 1387/10/30 1387/11/15
خرید 200 دستگاه سوزن ساده ریل 1387/10/29 1387/11/14
واگذاری ساماندهی عملیات کالاهای خطرناک در بنادر 1387/10/10 1387/11/09
واگذاری ایجاد مرکز داده ملی جهت الحاق به سیستم شناسایی و ردیابی کشتیها 1387/10/09 1387/10/24
واگذاری خدمات مشاوره ای جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 1387/10/09 1387/11/09
اجرای ساماندهی خارج سازی شناورهای مغروق و پاکسازی آبراهها 1387/09/30 1387/10/15
صفحه 54 از 58