مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پایگاههای اورژانس جاده ای و شهری 1388/12/18 1389/01/04
پروژه احداث مراکز بهداشتی و درمانی 1388/09/21 1388/10/06
پروژه احداث مراکز بهداشتی درمانی 1388/07/16 1388/08/10
واگذاری پایگاه های اورژانس جاده ای و شهری 1388/07/09 1388/07/28
واگذاری احداث خانه بهداشت روستایی 1388/06/26 1388/07/09
واگذاری امور نگهداری و تعمیر و راهبری سیستم تاسیسات دانشگاه 1388/04/04 1388/04/19
امور خدمات پشتیبانی و نظافت دانشگاه 1388/02/30 1388/03/14
واگذاری اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی 1388/02/10 1388/02/25
واگذاری احداث و توسعه بخش دیالیز 1388/01/16 1388/01/29
واگذاری امور طبخ و توزیع غذا 1388/01/15 1388/01/20
صفحه 18 از 20