مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فعالیت های کلید در دست بسته شماره 05-98-82 1398/02/26 1398/02/27
اجرای طرح حفاظت هوشمند (خرید، نصب ، تست و راه اندازی تجهیزات سامانه نظارت تصویری 1398/02/25 رجوع به آگهی
فعالیت های کلید در دست 1398/02/25 رجوع به آگهی
فعالیت کلید در دست 1398/02/23 رجوع به آگهی
اجرای طرح حفاظت هوشمند (خرید، نصب ، تست و راه اندازی تجهیزات سامانه نظارت تصویری 1398/02/22 رجوع به آگهی
فعالیت های کلید در دست 1398/02/22 رجوع به آگهی
خرید کابل پرتو دور مسی فشار ضعیف 6*2 ـ کابل پرتو دور مسی فشار ضعیف 6*4 1398/02/07 1398/02/09
خرید کابل پرتو دور مسی فشار ضعیف 1398/01/31 1398/02/09
خرید کابل پرتو دور مسی فشار ضعیف 6*2 و کابل پرتو دور مسی فشار ضعیف 6*4 1398/01/31 1398/02/09
واگذاری اجرای طرح حفاظت هوشمند خرید، نصب، تست و راه اندازی تجهیزات سامانه نظارت تصویری ساختمان ستادی... 1398/01/17 1398/01/20
صفحه 1 از 44