کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8008258 مناقصه خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف (طرح تملک) استان قم 1403/03/01 1403/02/29
7960641 مناقصه فعالیت های کلید دردست بسته سیم به کابل منطقه استان قم 1403/02/23 1403/02/29
7960633 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید کابل آلومینیوم فشار متوسط زمینی 185 استان قم 1403/02/23 1403/02/29
7960498 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید انواع لامپ گازی بخار سدیم استان قم 1403/02/23 1403/02/29
7960496 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف(طرح تملک) استان قم 1403/02/23 1403/02/29
7960156 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای فعالیت های کلید در دست بسته اعتباری منطقه 4 استان قم 1403/02/23 1403/02/29
7960152 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای فعالیت های کلید در دست(بسته شماره 04-03-81) استان قم 1403/02/23 1403/02/29
7960150 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای فعالیت های کلید در دست بسته اعتباری منطقه 2 استان قم 1403/02/23 1403/02/29
7955504 مناقصه خرید کابل فشار متوسط زمینی 185*1 آلومینیوم -خرید انواع لامپ گازی بخار سدیم -خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز -خرید سکشنالایزر به همراه متعلقات -خرید انواع تابلو فشار متوسط دژنکتوری و سکسیونری استان قم 1403/02/22 رجوع به آگهی
7926885 مناقصه خرید کابل فشار متوسط زمینی 185*1 آلومینیوم -خرید انواع لامپ گازی بخار سدیم -خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز -خرید سکشنالایزر به همراه متعلقات -خرید انواع تابلو فشار متوسط دژنکتوری و سکسیونری استان قم 1403/02/17 رجوع به آگهی
7834998 مناقصه 5 عنوان مناقصه شامل : خرید کابل فشار متوسط زمینی 1185 آلومینیوم -خرید انواع لامپ گازی بخار سدیم -خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز -خرید سکشنالایزر به همراه متعلقات - خرید انواع تابلو استان قم 1403/01/26 رجوع به آگهی
7826554 مناقصه خرید انواع لامپ گازی بخار سدیم استان قم 1403/01/21 1403/01/28
7826551 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید کابل آلومینیوم فشار متوسط زمینی 185 استان قم 1403/01/21 1403/01/28
7826546 مناقصه خرید انواع تابلو فشار متوسط (دژنکتوری و سکسیونری) استان قم 1403/01/21 1403/01/28
7826490 مناقصه خرید انواع کنتور دیجیتالی(تکفاز و سه فاز) استان قم 1403/01/21 1403/01/28
7826486 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید سکشنالایزر به همراه متعلقات استان قم 1403/01/21 1403/01/28
7825353 مناقصه خرید کابل فشار متوسط زمینی 1185 آلومینیوم -خرید انواع لامپ گازی بخار سدیم -خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز -خرید سکشنالایزر به همراه متعلقات- خرید انواع تابلو استان قم 1403/01/21 رجوع به آگهی
7688140 مناقصه 5 ردیف مناقصه شامل کابلکشی فیبرنوری به همراه یراق آلات و تجهیزات جانبی - برونسپاری بخشی از فعالیت های روشنائی معابر - خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات - خرید سکشنالایزر به همراه متعلقات - خ... استان قم 1402/11/30 1402/12/02
7670198 مناقصه 5 ردیف مناقصه شامل : 1- کابلکشی فیبرنوری به همراه یراق آلات و تجهیزات جانبی 2- برونسپاری بخشی از فعالیت های روشنائی معابر 3- خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات 4- خرید سکشنالایزر به همراه مت... استان قم 1402/11/25 1402/12/02
7669859 مناقصه کابلکشی فیبرنوری همراه با یراق آلات و تجهیزات جانبی استان قم 1402/11/25 1402/12/02
صفحه 1 از 46