مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فعالیت های کلید در دست طرح تملک دارایی بسته های 05- 400- 81 و 11-400-84 1400/10/20 1400/10/24
مناقصه فعالیت های کلید در دست طرح تملک دارایی بسته های 05- 400- 81 و 11-400-84 1400/10/15 1400/10/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای فعالیت های کلید در دست 1400/10/15 1400/10/23
مناقصه واگذاری فعالیت های کلید در دست بسته تجمیعی 1400/08/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری فعالیت های کلید در دست بسته تجمیعی 1400/08/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای فعالیت های کلید در دست 1400/08/19 1400/08/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای فعالیت های کلید در دست 1400/08/19 1400/08/25
مناقصه واگذاری فعالیت های کلید در دست طرح تملک دارایی 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری فعالیت های کلید در دست طرح تملک دارایی 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای فعالیت های کلید در دست 1400/08/12 1400/08/18
مناقصه فعالیت های کلید در دست - خرید انواع چراغ خیابانی LED 1400/08/01 1400/08/05
مناقصه فعالیت های کلید در دست - خرید انواع چراغ خیابانی LED 1400/08/01 1400/08/05
مناقصه خرید انواع چراغ خیابانی LED 1400/07/29 1400/08/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع چراغ خیابانی LED 1400/07/28 1400/08/05
مناقصه فعالیت های کلید در دست 1400/07/28 1400/08/05
مناقصه فعالیت های کلید در دست 1400/07/28 1400/08/05
مناقصه فعالیت های کلید در دست 1400/07/28 1400/08/05
مناقصه فعالیت های کلید در دست 1400/07/28 1400/08/05
مناقصه فعالیت های کلید در دست بسته- خرید چراغ خیابانی 150 وات LED- کابل انشعاب 6* 2 و 6* 4 1400/07/24 1400/07/26
مناقصه خرید کنتور تکفاز دیجیتال - بدون پورت (ویرایش 1/3) 1400/07/21 1400/07/26
صفحه 1 از 33