مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عمق دهی مسیر خط لوله 6" با استفاده از روش حفاری جهت دار افقی (hdd) 1398/11/29 1398/12/10
احداث ابنیه های فنی بر روی مسیر خطوط لوله 16 اینچ 1398/11/26 1398/12/03
احداث ابنیه های فنی 1398/11/23 رجوع به آگهی
مرمت و بازسازی و احداث ابنیه های فنی در مسیر دسترسی به ایستگاه مخابراتی 1398/11/23 1398/11/30
احداث ابنیه های فنی در مسیر خطوط لوله 1398/11/23 رجوع به آگهی
مرمت و بازسازی و احداث ابنیه های فنی در مسیر دسترسی به ایستگاه مخابراتی 1398/11/21 1398/11/30
مرمت و بازسازی و احداث ابنیه های فنی در مسیر دسترسی به ایستگاه مخابراتی 1398/11/21 رجوع به آگهی
احداث ابنیه های فنی بر روی مسیر خطوط لوله 16 اینچ ، 10 اینچ و 8 اینچ 1398/11/17 1398/11/30
احداث ابنیه های فنی در مسیر خطوط لوله" 56 چهارم سراسری ،" 24 پتروشیمی 1398/11/17 رجوع به آگهی
احداث ابنیه های فنی بر روی مسیر خطوط لوله 16 اینچ 1398/11/17 1398/11/30
صفحه 1 از 57