مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید انواع لاستیک 1398/07/28 1398/07/30
خرید انواع لاستیک 1398/07/25 1398/07/30
خرید انواع لاستیک 1398/07/23 1398/07/30
خرید DGS کمپرسور گاز 1398/07/17 1398/07/21
خرید 6 عدد DGS کمپرسور گاز مدل 322GG2-400/50-76M1 (SUMY) 1398/07/17 1398/07/21
عمق دهی مسیر خط لوله 1398/07/14 رجوع به آگهی
احداث ابنیه های فنی بر روی مسیر خطوط لوله 16 اینچ و... 1398/07/13 رجوع به آگهی
احداث ابنیه های فنی در مسیر خطوط لوله 56 اینچ چهارم سراسری, 24 اینچ پتروشیمی و 30 اینچ 1398/07/13 رجوع به آگهی
مرمت و بازسازی و احداث ابنیه های فنی در مسیر دسترسی به ایستگاه 1398/07/13 رجوع به آگهی
عمق دهی مسیر خط لوله "6 در محل تقاطع با رودخانه با استفاده از روش حفاری جهت دار افقی ( HDD ) 1398/07/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 55