مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید یک دستگاه AIR COMPRESSOR 1397/11/17 رجوع به آگهی
ارزیابی وضعیت پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیک و خوردگی خارجی خطوط لوله چهارم و هشتم سراسری انتقال گا... 1397/11/16 1397/11/22
ترمیم فوندانسیونهای معیوب در ایستگاههای تقویت فشار گاز 1397/11/16 رجوع به آگهی
ارزیابی وضعیت پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیک و خوردگی خارجی خطوط لوله چهارم و هشتم سراسری انتقال گا... 1397/11/14 رجوع به آگهی
ترمیم فوندانسیونهای معیوب در ایستگاههای تقویت فشار گاز 1397/11/14 رجوع به آگهی
انجام عملیات نشت یابی مسیر خط لوله انتقال گاز 1397/11/13 رجوع به آگهی
انجام عملیات نشت یابی مسیر خط لوله انتقال گاز 1397/11/10 رجوع به آگهی
عملیات حصارکشی اطراف ایستگاه های شیر بین راهی با دیوار پیش ساخته بتنی در مسیر خطوط لوله 1397/10/29 رجوع به آگهی
عملیات حصارکشی اطراف ایستگاه های شیر بین راهی با دیوار پیش ساخته بتنی در مسیر خطوط لوله 1397/10/26 1397/11/06
خرید 13 قلم قطعات یدکی سیستم F&G ایستگاه ها 1397/10/15 1397/10/19
صفحه 1 از 47