مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات شرکت گاز 1398/09/04 1398/09/09
حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات 1398/09/02 1398/09/09
حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تأسیسات 1398/09/02 رجوع به آگهی
خدمات حمل و نقل ( سرمایه ای ) به تعداد 23 خودروسواری پژیو 405، سمند و ... مدل 94 به بالا 1398/09/02 رجوع به آگهی
خدمات حمل و نقل ( سرمایه ای ) به تعداد 23 خودروسواری پژیو 405، سمند و ... مدل 94 به بالا 1398/08/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل و نقل ( سرمایه ای ) 1398/08/25 1398/08/30
اجرای سامانه اتصال زمین و روشنایی ایستگاه‌ها 1398/08/21 1398/08/25
تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز، حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی اداره گاز و شهرها و روستاهای تا... 1398/08/12 1398/08/14
تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعابات گاز، حفاظت از زنگ و وسایل گازرسانی اداره گاز و شهرها و روستاهای تا... 1398/08/09 1398/08/14
گازرسانی به حفره های خالی شهرها و روستاهای توابع 1398/08/09 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 60