مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید کنتور حجمی مغناطیسی- اجرای راه دسترسی و.... 1390/03/04 رجوع به آگهی
خرید کنتور حجمی مغناطیسی - اجرای خط انتقال آب ، خرید لوله U-P.V.C و اتصالات 1390/03/02 رجوع به آگهی
واگذاری تامین مالی و تهیه و ساخت و اجرای طرح فاضلاب شهر 1390/01/18 1390/02/05
واگذاری تامین مالی و تهیه و ساخت و اجرای طرح فاضلاب شهر 1390/01/17 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب 1389/12/26 رجوع به آگهی
خرید و نصب قفسه فلزی انبار 1389/12/11 1389/12/19
خرید تعداد 20.000 دستگاه کنتور خانگی 1389/12/09 رجوع به آگهی
واگذاری خرید دستگاه الکترولیز و... 1389/11/02 رجوع به آگهی
ارزیابی کیفی حفاری چاه آب 1389/09/14 1389/09/23
ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال مخزن گلها 1389/09/14 1389/09/23
صفحه 27 از 34