مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات خرید، پخت، حمل، قیر و قیرپاشی ، اجرا با دستگاه فینیشر و پخش دستی آسفالت از محل منابع... 1398/10/30 1398/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای آسفالت معابر شهر مهاجران 1398/10/30 1398/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای آسفالت معابر شهر مهاجران 1398/10/30 1398/11/07
اجاره و بهره برداری از جایگاه سوخت بنزین و نفت گاز شهر به همراه 4 واحد تجاری متعلق به جایگاه 1398/10/29 رجوع به آگهی
خرید ونصب و راه اندازی دوربین های نظارت شهری و ساختمان های ماشین آلات و انبار شهرداری 1398/10/17 رجوع به آگهی
خرید ونصب و راه اندازی دوربین های نظارت شهری و ساختمان های ماشین آلات و انبار شهرداری 1398/10/09 رجوع به آگهی
اجاره و بهره برداری جایگاه cng 1398/09/17 رجوع به آگهی
اجاره و بهره برداری جایگاه cng 1398/09/09 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات خرید، پخت، حمل، قیر و قیرپاشی ،اجرا با دستگاه فینیشر و پخش دستی آسفالت 1398/08/14 1398/08/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای آسفالت معابر شهر 1398/08/14 1398/08/19
صفحه 1 از 28