مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ترمیم و اصلاح و احداث جداول و پیاده روسازی معابرسطح شهر 1396/08/08 رجوع به آگهی
واگذاری ترمیم و اصلاح جداول و پیاده رو سازی معابر سطح شهر 1396/07/29 رجوع به آگهی
انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت 1396/07/18 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات لکه گیری و روکش آسفالت شهر مهاجران 1396/07/10 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت 1396/06/19 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت 1396/06/11 رجوع به آگهی
انجام امور نگهداری فضای سبز 1396/03/01 رجوع به آگهی
انجام امور نگهداری فضای سبز شهر 1396/02/24 رجوع به آگهی
اجاره و بهره برداری از جایگاه CNG شهر 1396/02/06 رجوع به آگهی
عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهرو نگهداری فضای سبز 1396/01/29 1396/02/02
صفحه 7 از 25