مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام امور نگهداری فضای سبز 1395/12/17 رجوع به آگهی
واگذاری انجام امور عمومی، خدماتی و پشتیبانی 1395/12/17 رجوع به آگهی
انجام امور خدمات شهری (تنظیفات) شهر 1395/12/09 رجوع به آگهی
انجام امور نگهداری فضای سبز 1395/12/09 رجوع به آگهی
اجاره و بهره برداری از جایگاه سوخت بنزین و نفت و گاز 1395/12/01 رجوع به آگهی
اجاره و بهره برداری از جایگاه 1395/11/24 رجوع به آگهی
اجاره و بهره برداری از جایگاه سوخت بنزین و نفت و گاز 1395/11/07 رجوع به آگهی
اجاره و بهره برداری از جایگاه سوخت بنزین و نفت و گاز 1395/10/29 رجوع به آگهی
پروژه جداسازی آب فضای سبز از آب شرب 1395/07/07 رجوع به آگهی
پروژه جداسازی آب فضای سبز از آب شرب 1395/06/31 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 23