مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای پروژه زیرساخت متمرکز مدیریت امنیت، هویت و دسترسی به شبکه و منابع فناورانه 1399/02/04 1399/02/13
اجرای پروژه زیرساخت متمرکز مدیریت امنیت، هویت و دسترسی به شبکه و منابع فناورانه 1399/02/04 1399/02/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای پروژه شبکه سراسری بانک ملی ایران 1399/02/06
اجرای پروژه شبکه سراسری 1399/01/28 رجوع به آگهی
اجرای پروژه شبکه سراسری بانک ملی ایران 1399/01/27 رجوع به آگهی
راهبری تاسیسات و تجهیزات نیروگاه برق ادارات مرکزی 1399/01/25 رجوع به آگهی
اجرای پروژه زیرساخت متمرکز مدیریت امنیت، هویت و دسترسی به شبکه و منابع فناورانه 1398/12/24 1398/12/27
سرویس و نگهداری 162 دستگاه سورتر اسکناس 1398/12/24 1398/12/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای پروژه زیرساخت متمرکز مدیریت امنیت، هویت و دسترسی به شبکه و منابع فناو... 1398/12/22 1398/12/27
واگذاری اجاره پروژه زیرساخت متمرکز مدیریت امنیت، هویت و دسترسی به شبکه و منابع فناورانه 1398/12/22 1398/12/27
صفحه 3 از 115