مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور دفتری - نگهبانی - سرویسی دهی - آبدارخانه و نظافت ساختمان 1391/01/16 1391/01/19
واگذاری اجرای پروژه های جدولگذاری و پیاده روسازی و پل سازی و دیواره سازی 1390/12/25 1390/12/27
واگذاری اجرای پروژه های جدولگذاری و پیاده روسازی و پل سازی و دیواره سازی 1390/12/23 1390/12/27
واگذاری احداث پل - جدول گذاری و.. 1390/12/23 1390/12/27
واگذاری جدول گذاری روستا 1390/12/23 1390/12/27
فراخوان شناسایی و ارزیابی وگذاری زمین به انبوه سازان و پیمانکاران برای اجرای پروژه مسکن 1390/06/21 1390/06/30
واگذاری عرضه زمین به انبوه سازان و پیمانکاران جهت احداث پروژه مسکن 1390/05/23 1390/06/01
واگذاری اجرای پروژه های احداث مسکن 1390/04/19 1390/04/28
واگذاری اجرای پروژه های احداث مسکن 180 واحدی 1390/04/19 1390/03/28
فراخوان جهت احداث پروژه مسکن 1390/04/11 1390/04/16
صفحه 5 از 7