مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید سیستم سرمایش زندان 1398/11/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی 2 دستگاه هوارسان 1398/11/08 1398/11/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای سیستم سرمایش 1398/11/08 1398/11/16
خرید کولر اسپلیت سرمایشی 2400 ـ تعداد 50 ـ خرید کولر پنجره ای 2400 ـ تعداد 110 1398/11/08 1398/11/13
Request for Electrical Equipment 1398/11/08 رجوع به آگهی
خرید کابل تغذیه تابلوهای فشار ضعیف پست برق و خرید حمل، نصب و راه اندازی کولرهای بیمارستان 1398/11/08 1398/11/15
خرید تجهیزات سرمایشی و گرمایش مورد نیاز مدارس 1398/11/08 1398/11/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرمایشی و گرمایشی موردنیاز مدارس 1398/11/08 1398/11/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرمایشی و گرمایش مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب(900 اسپیلت سر... 1398/11/08 1398/11/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات سرمایشی و گرمایش مورد نیاز مدارس سطح استان س و ب(30000 پره راد... 1398/11/08 1398/11/16
صفحه 1 از 10