مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه شناسایی شرکت های دانش بنیان جهت تولید 1400/09/07 رجوع به آگهی
مناقصه Buying the Medicine 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه Providing medical equipment 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 80/000عدد جعبه پلیمری 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری و نگهداری دستگاه های کلرزنی شستشوی تاسیسات آبرسانی، کلرسنجی و نمونه برداری آب 1400/09/06 1400/09/10
مناقصه تکمیل و راه اندازی آزمایشگاه، دربهای مورد نیاز آزمایشگاه سطح ۳ 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تعداد یک دستگاه UPS برای دستگاه آنژیوگرافی بیمارستان 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تعداد ۶ دستگاه تجهیزات پزشکی 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه قطعات یدکی P/F BENTLY VI BRATION MEASUREI NG SYSTEM 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه اسپری الکل 500 سی سی به جمع عددی 30.000 بطری 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای خرید یک دستگاه سونوگرافی رنگی پرتابل بیمارستان تامین اجتماعی شفاء سمنان 1400/09/06 1400/09/11
مناقصه خرید کیت ارتقاء دیجیتال رادیولوژی پرتابل 1400/09/06 1400/09/11
مناقصه تامین اجرای فضای تولید اتاق تمیز 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،نصب،راه اندازی و آموزش 2 دستگاه بی خطر ساز پسماند بیمارستانی 1400/09/06 1400/09/08
مناقصه خرید سونوگرافی رنگی پرتابل 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات مشاوره خدمات آزمایشگاه محور های 1400/09/06 1400/09/14
مناقصه خرید تجهیزات شامل IPTV ، رایانه وچاپگر کلینیک تخصصی مرکز آموزشی درمانی و .... 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات شامل IPTV ، رایانه وچاپگر کلینیک تخصصی مرکز آموزشی درمانی و .... 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات شامل IPTV ، رایانه و چاپگر 1400/09/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات شامل IPTV ، رایانه وچاپگر کلینیک تخصصی 1400/09/04 1400/09/13
صفحه 1 از 13