مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تعویض سیم به کابل خود نگهدار در مدیریت برق ناحیه بستک 1399/09/15
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید منطقه ای کابل آلومینیوم خودنگهدار 70در4 1399/09/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید منطقه ای کابل آلومینیوم خودنگهدار 70در4 1399/09/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید منطقه ای کابل آلومینیوم خودنگهدار 95در4 1399/09/19
Supply of Rated 33 KV, 1x300 mm² AL / XLPE / AWA / PVC – Cable. 1399/09/11 رجوع به آگهی
Supply of Low Voltage Copper Cables 1399/09/11 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار در خطوط امور برق 1399/09/11 رجوع به آگهی
خرید انواع کابل فشار ضعیف آلومینیومی و مسی و فشار متوسط الومینیومی 1399/09/11 رجوع به آگهی
احداث 685 متر شبکه فشار متوسط زمینی و تجهیز پست و نصب RMU 1399/09/11 رجوع به آگهی
خرید انواع کابل زوجی هوایی دون مهار در اندازه های مختلف (۲ زوجی، ۴ زوجی...) 1399/09/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2