مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کابل فشار ضعیف 1400/01/30 1400/02/05
مناقصه خرید پکیج چراغ 1400/01/30 1400/01/22
مناقصه خرید کابل فشار ضعیف آلومینیومی 1400/02/05
مناقصه خرید تجهیزات زیرساخت سامانه های هوشمند ترافیکی شامل کابل فیبر نوری سوییچ صنعتی و متعلقات مربوطه 1400/01/30 1400/02/07
مناقصه تهیه بخشی از مصالح و اجرا پروژه های تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه فعالیت مدیریت های توزیع برق- تهیه بخشی از مصالح و اجرا پروژه های تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در حوزه ف... 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات زیر ساخت سامانه های هوشمند ترافیکی 1400/02/07
مناقصه واگذاری تهیه و تحویل کابل برق و کنترلی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کابل یاب - copy 1400/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1