مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات مربوط به پاسخگویی به خطوط تلفن مستقیم و ویژه مرکز 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید سرور و سوییچ 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه اجاره 40000 پورت IP 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات شبکه 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تلفن همراه ماهواره ای 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه the Purchase o.comprehensiv.network Performance & Optimization Software 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید رایانه 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه خرید سرور و سن استوریج 1400/09/10 1400/09/18
مناقصه Warehouse Management Service and Transportation 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کامپیوتر باتجهیزات کامل 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه واگذاری عملیات مربوط به پاسخگویی به خطوط تلفن مستقیم و ویژه مرکز پیام 122 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه خرید 20 دستگاه کمک بازرسی wtmd 1400/09/10 1400/09/20
مناقصه ارزیابی کیفی "مشاوره در امنسازی زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)" 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه خرید سرور و سن استوریج 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید (SERVER PROLIANT DL380 ) 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر، نگهداری و نصب سیستم مخابراتی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اسکنر A3 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه EMI/ EMC TEST EQUIPMENT (FSW 43, SIGNAL & SPECTRUM ANALYZER) ALONGWITH DIRECTIONAL ANTENNA (HE400) OR EQUIVALENT 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه PROCUREMENT, INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF ADDITIONAL CAMERAS FOR BOSCH CCTV SYSTEM AT PTB IIAP ISLAMABAD 1400/09/10 رجوع به آگهی
مناقصه PROCUREMENT OF DATABASE LIFECYCLE MANAGEMENT (DATABASE SECURITY) 1400/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3