کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7829553 مناقصه شناسایی بهره برداران توانمند در حوزه تامین و توزیع میوه و تره بار استان فارس 1403/01/25 1403/02/31
7828742 مناقصه تعداد 1,000,000 انواع ماکارونی رشته ای ETKA ORGANIZATION ورمیشل و فرمی و تعداد 180,000 بسته لیمو امانی و تعداد 240,000 بسته سویا استان تهران 1403/01/25 1403/01/25
7828430 مناقصه خرید برنج استان البرز 1403/01/25 رجوع به آگهی
7827578 مناقصه خرید انواع حبوبات، قوطی و درب قوطی استان تهران 1403/01/25 رجوع به آگهی
7827167 مناقصه تامین انواع آب معدنی مورد نیاز استان هرمزگان 1403/01/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1