کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7860964 مناقصه آهک کلسینه استان خراسان رضوی 1403/01/30 رجوع به آگهی
7860888 مناقصه میل یک سر رزوه m6 استان خراسان رضوی 1403/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1