مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزيابي کيفي خرید 3 دستگاه اندازه گیری بوی گاز با قابلیت سنجش ماده بودار کننده تولید داخل 1399/09/15
واگذاری خرید، نصب و راه اندازی تانک اکسیژن 1399/09/09 1399/09/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید، نصب و راه اندازی ساکشن مرکزی بیمرستان مردانی آذر - نوبت دوم 1399/09/09 1399/09/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت با... 1399/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت با... 1399/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت با... 1399/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت با... 1399/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سلامت در مناطق شهری با جمعیت با... 1399/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید، نصب و راه اندازی پلاسمای 130 لیتری بیمارستان مردانی آذر - نوب... 1399/09/09 1399/09/12
خرید تجهیزات هتلینگ - خرید تجهیزات پزشکی ( الکتروکاردیوگراف، پالس اکسی متر، مانیتور بدساید، کاپنوگرا... 1399/09/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4