مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید دستگاهای اندازه گیری خطوط لوله و شبکه بر پایه GSI 1400/02/04
مناقصه برنامه اورژانس اجتماعی 1400/02/05
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دستگاه بیخطرساز پسماندهای عفونی 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی شبکه بهداشت و درمان 1400/02/04
مناقصه Equipment for SA-CIRBS 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه Purchase of Electro Medical Equipment for PESSI Hospitals 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نصب و راه اندازی دستگاه بیخطرساز پسماندهای عفونی بیمارستان جدید التاسیس شبکه تکاب 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی 1400/02/06
مناقصه خرید تجهیزات 1400/01/30 1400/02/01
مناقصه - واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان - واگذاری امور خدمات نظافت - واگذاری مشارکتی واحد کاردرمانی و ارتوپد فنی به مدت یکسال 1400/01/29 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری قسمتی از فضای فیزیکی مرکز آموزشی و درمانی 1400/02/02
مناقصه واگذاری طراحی، احداث، تجهیز و بهره برداری از بیمارستان 150 تختخوابی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه مشارکت در نصب و راه اندازی یک دستگاه سنگ شکن در مرکز آموزشی درمانی 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه خدمات احداث بخش و اتاق عمل جراحی قلب باز بیمارستان 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نیروی انسانی پایگاه های اورژانس 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور مشارکتی واحد کاردرمانی و ارتوپد فنی مرکز آموزشی درمانی 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید تخت بستری 1400/01/30 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ونتیلاتور نوزاد 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه خرید برانکارد با قابلیت تنظیم ارتفاع 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه خرید تخت بستری 1400/01/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2