مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات داروئی داروخانه آموزشی واحد خودگردان مرودشت 1399/04/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات داروئی داروخانه آموزشی واحد خودگردان مرودشت 1399/04/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور داروئی دانشکده داروسازی 1399/04/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام دستیاری دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی 1399/04/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام آزمایش، مشاوره و پذیرش مرکز جامع ژنتیک - شیراز 1399/04/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تنظیفات، بیماریاری و ... بیمارستان ولی عصر (عج) ممسنی فارس 1399/04/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام بیماریاری و امور پذیرش بیارستان شهید رجائی شیراز 1399/04/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تنظیفات و امور پرستاری مرکز داریون 1399/04/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تنظیفات، بیماریاری و ... بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) داراب 1399/04/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام تنظیفات، بیماریاری و ... بیمارستان حضرت زینب شیراز 1399/04/25
صفحه 1 از 4