مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Construction of Threshing Floor, Seed Store and Boundary Wall 1399/06/31 رجوع به آگهی
طرح جامع طراحی و آماده سازی 250 هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی به همراه راههای دسترسی 1399/06/31 رجوع به آگهی
تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت در شهرستانها - تهیه و جانمایی نقشه سایز دستگاه ها... 1399/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات آبخیزداری 1399/06/31 1399/07/02
Procurement of Spares for Overhauling of TPS-43 Sensor 1399/06/31 رجوع به آگهی
تدارک و تولید کودهای فسفاته و پتاسه 1399/06/31 1399/07/10
تامین و توزیع حداقل 8 تن در روز تخم مرغ 1399/06/31 رجوع به آگهی
to Support preparation of innovative region development scheme,.... 1399/06/31 رجوع به آگهی
احداث گلخانه 1399/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری طرح و توسعه جنگلکاری اراضی جنوبی 1399/06/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2