کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7859827 مناقصه خرید تعداد 70 دستگاه کولر گازی پنجره ای 24 هزار استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
7859146 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای کولر پنجره ایی 18000 (پیستونی) استان خوزستان 1403/01/29 1403/02/01
7856193 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کولر با تجهیزات کامل استان اصفهان 1403/01/29 1403/02/13
7855846 مناقصه خرید 70 دستگاه کولرگازی پنجره ای 24 هزار استان خوزستان 1403/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1