مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری پسماند خشک تفکیک شده از سطح شهر و انتقال آن به جایگاهها... 1399/02/29 1399/03/03
انتخاب پیمانکار توانمند، با سابقه و دارای صلاحیت جهت برون سپاری در خصوص جمع آوری ضایعات خشک سطح شهر 1399/02/25 1399/03/08
تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری پسماند خشک تفکیک شده از سطح شهر و انتقال آن به جایگاههای ذخیره سازی م... 1399/02/22 1399/03/03
واگذاری جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات شهری و ضایعات منطقه 1399/02/21 1399/03/03
واگذاری منافع حاصل از تفکیک و جمع آوری کاغذ و مقوا در سطح ادارات و مدارس شهر 1399/02/20 رجوع به آگهی
واگذاری منافع حاصل از تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک در محل دفن پسماندهای شهری 1399/02/20 رجوع به آگهی
عملیات فروش پسماند خشک از طریق جمع آوری از سطح شهر 1399/02/20 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به تفکیک زباله از مبدا 1399/02/20 رجوع به آگهی
- اجرای تفکیک زباله از مبدا در سطح شهر 1399/02/20 رجوع به آگهی
اجاره جایگاه های دپوی زباله شهرداری 1399/02/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 330