مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری تفکیک و جمع آوری پسماند خشک 1400/04/29 1400/05/05
مزایده مجوز بهره برداری از سامانه - نگهداری و بهره برداری از یک باب سردخانه نگهداری اجساد 1400/04/22 1400/05/02
مزایده حضوری معدن دفن زباله شهرداری بهره برداری، جمع آوری و تفکیک زباله وجمع آوری ضایعات 1400/04/22 1400/04/28
مزایده واگذاری تفکیک و جمع آوری پسماند خشک 1400/04/22 1400/05/05
مزایده واگذاری عملیات تفکیک پسماند خشک از مبدا 1400/04/19 1400/04/31
مزایده جمع آوری پسماند خشک قابل تفکیک از مبدأ 1400/04/17 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عملیات جمع آوری، پردازش و جداسازی اقلام بازیافتی سایت بازیافت خود 1400/04/17 رجوع به آگهی
مزایده عملیات طرح تفکیکی از مبدا و جمع آوری پسماند های خشک 1400/04/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کارخانه جمع آوری مواد قابل بازیافت 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری جمع آوری و بازیافت پسماند خشک 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بازیافت پسماند در سطح شهر از مبدا تا مقصد و سایت دفن زباله 1400/04/15 رجوع به آگهی
مزایده حراج حضوری انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت معابر اصلی 1400/04/14 1400/04/19
مزایده - انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشک قابل بازیافت معابر اصلی 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده مزایده تفکیک از مبدا زباله قابل بازیافت شهر 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده تفکیک پسماندهای خشک از زباله های تر در مبدا و آموزش و ترویج شهروندان 1400/04/14 رجوع به آگهی
مزایده انجام عملیات جمع آوری پسماندهای خشک قابل باریافت معابر اصلی 1400/04/13 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری پسماند غذایی و ضایعات و اجرای طرح تفکیک از مبداء 1400/04/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عملیات تفکیک پسماند خشک از مبدا 1400/04/12 1400/04/31
مزایده فروش پساب تصفیه خانه فاضلاب 1400/04/12 1400/04/17
مزایده تفکیک اولیه زباله و جمع آوری ضایعات قابل بازیافت شهر 1400/04/12 1400/04/14
صفحه 1 از 208