مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 16 باب مغازه تجاری - تفریحی 1399/02/31 1399/03/08
فروش یک قطعه زمین مساحت کل عرصه 95 / 250 مترمربع و مساحت اعیانی ها شامل زیرزمین و همکف و خرپشته و مغ... 1399/02/30 1399/03/13
فروش پلاک ثبتی یک فرعی از 2200 اصلی یک قطعه زمین مساحت کل عرصه 95 / 250 مترمربع و مساحت اعیانی ها شا... 1399/02/30 1399/03/13
فروش تعداد 5 باب مغازه و تعداد 2 باب مغازه و یک باب سالن ورزشی 1399/02/29 1399/03/06
فروش مغازه های واقع در بازارچه سبزی 1399/02/28 1399/03/06
فروش تعدادی از املاک - زمین - مغازه 1399/02/27 1399/03/08
واگذاری املاک 1399/02/27 رجوع به آگهی
فروش دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه به متراژ 45 مترمربع 1399/02/27 رجوع به آگهی
فروش ملک یک باب مغازه به مساحت حدود 15 متر و دهانه 2/80 متر که از شمال مشرف به خیابان و دارای انشعاب... 1399/02/27 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ پلاک 3 فرعی از 3858 اصلی به مساحت 178.5 مترمربع یک باب مغازه 1399/02/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 611