مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده ششدانگ یک دستگاه مغازه 1401/02/29 1398/07/15
مزایده واگذاری شش دانگ 2 باب واحد تجاری 1401/02/27 1401/02/27
مزایده فروش شش واحد با کاربری تجاری 1401/02/26 1401/02/25
مزایده فروش قطعاتی از املاک خود 1401/02/25 1401/02/29
مزایده واگذاری تعدادی از قطعات در سطح شهر 1401/02/24 1401/02/27
مزایده فروش املاک 1401/02/22 1401/02/24
مزایده فروش 16 قطعه زمین با کاربری های مختلف و 2 واحد تجاری - کاربری مسکونی به مساحت 593.1 متر مربع 1401/02/22 1401/02/24
مزایده واگذاری غرفه مشارکتی در فروشگاه 1401/02/22 1401/02/29
مزایده ساختمان مسکونی در دو طبقه و 4 دهانه مغازه 1401/02/21 1401/02/26
مزایده فروش املاک 1401/02/20 1401/02/28
مزایده واگذاری شش دانگ 2 باب واحد تجاری 1401/02/20 1401/02/27
مزایده فروش یک قطعه مغازه با کاربری تجاری به مساحت 42.3 مترمربع بصورت دو واحد 1401/02/20 1401/02/26
مزایده واگذاری تعداد 28 قطعه زمین تجاری - خدماتی - به مساحت 137/1 متر مربع، فعالیت تاکسی تلفنی - به مساحت 145 متر مربع، فعالیت نانوایی و ... به شرح کامل در اصل آگهی 1401/02/20 1401/02/29
مزایده فروش تعدادی از املاک 1401/02/20 1401/02/24
مزایده فروش املاک تجاری، اداری، خدماتی و مسکونی 1401/02/20 1401/02/17
مزایده واگذاری عرصه و اعیان یکباب مغازه 1401/02/19 1401/02/25
مزایده فروش ششدانگ ملک بصورت یک واحد دارای کاربری خدماتی 1401/02/19 1401/02/29
مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تالار پذیرایی، فست فود، بازارچه ساحلی، هتل و هتل آپارتمان- 1401/02/19 1401/02/27
مزایده فروش املاک 1401/02/18 1401/02/17
مزایده فروش ملک طبقه اول آن کاربری مسکونی دارد.مساحت طبقه همکف 24/66 مترمربع و مساحت طبقه اول که مسکونی است حدود 84متر مترمربع 1401/02/18 1401/02/29
صفحه 1 از 1250